Megáldotta a főpásztor a külsőleg felújított érmihályfalvi templomot

Ünnepélyes szentmise keretében áldotta meg a külsőleg felújított templomot Érmihályfalván 2020. február 16-án Böcskei László megyés püspök.

A szentmise bevezető gondolataiban az egyházmegye elöljárója a közelgő budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus mottójára tért ki, „Minden forrásom belőled fakad”, kihangsúlyozva a lelki frissesség fontosságát. Olyan keresztényekre van szükség – mondta a megyés püspök – akik ki mernek lépni a világ elé ezekben a zavaros időkben. Missziós küldetésünk megmutatni a világnak az embert szerető Jézust. A főpásztor ugyanakkor néhány szóban méltatta a váratlanul, fiatalon elhunyt Rencz Csaba munkásságát, megemlítve azt, amit az egyház javára tett. Nagyváradra való visszautazása előtt ellátogatott a ravatalozó kápolnába, ahol imádkozott az elhunytért.

A prédikációban a szónok kihangsúlyozta, hogy az egyházmegyében a kongresszusra való készület harmadik évében a „Ti adjatok nekik enni” mottó köré csoportosulnak a lelkipásztori törekvések. Ez a csodálatos kenyérszaporításra utal. Mi magunk is táplálék és eledel lehetünk a világ számára. Isten meghatározta az ember életének rendjét: szövetséget kötött az emberrel a Sínai hegyen, de a jobbulás útja magunkból ered, szívünk tisztaságából.

Az idei házasság hetének zárásaként a püspök kitért a családok szerepére, akiket bátorítani kell, mert nagyon fontosak az egyház számára. A család parázs, mely világít és melegít a világban. A szentmise végén külön áldásban részesültek a családok.

Ezt követte a templom megáldásának a szertartása, amelynek kapcsán a főpásztor a kövekről beszélt: a templom köveiről, azoknak felújításáról, hogy így az élő kövek befogadására, és a közösség építésére és fejlődésére váljanak alkalmassá, megteremtve azt a megfelelő környezetet, ahol a közösség életereje megmutatkozik.

A szentmise végén a helyi Bogos család virággal köszöntötte a megyés püspököt. Bogdán István plébános köszönetet mondott mindenkinek, aki valamilyen formában hozzájárult a templom felújításához: hívek, intézmények, cégek, jótevők.

Az ünnepség ebéddel zárult, ahol néhány rövid beszéd hangzott el. Felszólaltak Nyakó József polgármester, valamint Bokor János karvezető, aki a 21 éve működő Jubilate Deo felnőtt, illetve 3 éve működő Vox Angeli gyermekkórust mutatta be.

Balázs József Attila