Vesperás Boldog Bogdánffy Szilárd tiszteletére

2020. február 21-én, pénteken Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök születésének 109. évfordulóján 17.00 órakor a székeskáptalan tagjai a jelenlévő papokkal és hívekkel közösen esti dicséretet (vesperást) végeznek a nagyváradi székesegyházban. A nagyváradi egyházmegye vértanú püspökének közbenjárását kérik, és együtt imádkoznak az ő szentté avatásáért.

Egyházmegyei érdemérem átadása

2020. február 21-én, pénteken 17.00 órakor a Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök tiszteletére végzett esti dicséret keretében átadásra kerül A hit szolgálatában elnevezésű egyházmegyei érdemérem. A főesperesek testülete és az erre kijelölt bizottság megvizsgálta a Püspöki Hivatalhoz beérkezett felterjesztéseket és kiválasztotta azt a személyt, aki ebben az évben átveszi az egyházmegyei érdemérmet. A kiválasztott személy […]