Hamvazkodás a nagyváradi püspöki kápolnában

Hamvazószerdán elkezdődik a Húsvétot megelőző nagyböjti időszak. Hamvazószerda az elnevezését a bűnbánat és a vezeklés őskeresztény jeleként szolgáló hamuról kapta: az előző év Virágvasárnapján megszentelt barka hamujával a pap ezen a napon keresztet rajzol a hívek homlokára, miközben ezt mondja: „Emlékezz, ember, hogy porból lettél és porrá leszel!” vagy pedig “Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban!”.

Szerdán, 2020. február 26-án, a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség munkaközössége a püspöki kápolnában vet részt a Böcskei László megyés püspök által bemutatott szentmisén, ráhangolódva az előttünk álló nagyböjti időszakra.

Egy olyan időnek a kezdete ez, amelyben több figyelmet kell fordítsunk önmagunkra, embertársainkra és Istenre, ezzel a lelkülettel megközelítve Húsvét szent titkát, amelynek ünneplésére a nagyböjt felkészít – hívta fel a jelenlevők figyelmét a főpásztor, és ezt az üzenetet intézi az egyházmegye híveinek is.

Ferenc papa az imára, a böjtre és a szeretet cselekedeteire fekteti a hangsúlyt az idei hagyböjti időszakban.