Lelkinapot tartott a nagyváradi Mária Légió Biharpüspökiben

A nagyváradi Mária Légió „Segítő Szűzanya” Comitium a nagyböjti lelkigyakorlatos napját tartotta 2020. március 7-én a biharpüspöki „Szent Mihály” közösségi házban, illetve a helyi, Szent Lőrinc tiszteletére szentelt plébániatemplomban.

A Mária Légió imádságos lelkiségi mozgalom, melynek tagjai a Római Katolikus Egyház tanítását vallva, máriás lelkületben együtt imádkoznak, karitatív tevékenységet folytatnak, lelki segítséget nyújtanak, apostolkodnak. A Mária Légiót az ókori Róma hadseregének mintájára alkották meg, így szervezeti egységei neveit is az ókori római légióktól kölcsönzik: a Praesidium a Mária Légió legkisebb csoportja, alsó szintű szervezet. A Curia több praesidium vezető testülete, míg a Comitium magasabb rendű Curia, amely vezeti a hozzátartozó Praesidiumokat és ezen felül felügyel egy vagy több Curiát is. A Régia országos, illetve regionális szervezet, a Senatus egy ország légiós szervezeteinek irányító szervzete, a Concilium Legionis Mariae pedig a központi testület, a legfelsőbb vezetés, amelynek központja az írországi Dublinban van.

A nagyváradi Comitium irányítása alatt öt Praesidium és négy Curia van. 2019. december 31-én az aktív légiósok száma 124, próbaidős légiósok száma 2 és 91 háttérimádkozójuk volt. A március 7-én megtartott lelkigyakorlaton 40 légiós testvér volt jelen.

A lelkigyakorlatot Barbut Péter atya, a Comitium lelkivezetője nyitotta meg. Szeretettel üdvözölte a házigazda Varga Sándor atyát, Kuglis Gábort székelyhídi plébánost, és egyben a székelyhídi csoportok lelkivezetőjét, Gyenge Béla almásfegyferneki plébánost, Pálinkás Gabriellát, a Régia Szatmárnémeti küldöttét és a jelenlévő légiós testvéreket.

A találkozó a Mária Légió Kézikönyvében előírt, megszabott program menete szerint történt. A Szentlélek segítségül hívása és a bevezető ima után a Fájdalmas rózsafüzért imádkozták el a jelenlevők. Lelki olvasmányként A lelki  vezetőnek, mint a Praesidium tisztségviselőjének a kötelességeit a Kézikönyvből olvasta fel Péter atya. Ezután az elnöknő Vaszilkovits Ana Maria köszöntése következett. Az első elmélkedésben Péter atya kihangsúlyozta a légiósok Mária iránti kötelességeit. A Szűzanya tisztelői a bűnt kerülik, s megpróbálják elsajátítani fő erényeit: mélységes alázat, élő hit, tökéletes engedelmesség, állandó ima, minden irányú önmegtagadás, szeplőtelen tisztaság, égő szeretet, hősies türelem, angyali szelídség, isteni bölcsesség. A nagyböjti szent időben kötelességünk még többet imádkozni, böjtölni és gyakorolni az isteni irgalmasság lelki és testi cselekedeteit. Ezt követően a légiós testvérek „igen”-t mondtak a Szűzanyának. A Szűzanya „igen”-jéhez hasonlóan, a légiósok is „igen”-t  mondanak Királynőjüknek, így fejezve ki teljes odaadásukat, hűségüket és szeretetüket a Szűzanya és Szent Fia iránt.

A Catena Legionis, a Magnificat Mária dicsőítő imája és rövid szünet után, délben szentmisén vettek részt a légiós testvérek, amelynek főcelebránsa Kuglis Gábor volt. Vele koncelebráltak Varga Sándor, Gyenge Béla és Ft. Barbut Péter atyák.

A szentmisét ebéd követte, majd rövid szünet után Péter atya megtartotta második elmélkedését, amely szorosan kapcsolódott a befejező ima gondolataihoz. Felhívta a légiósok figyelmét, hogy nagy odafigyeléssel, átéléssel mondják ezt az imát, mivel ennek üzenete jelentős, olyan alapvető kéréseket és útmutatásokat tartalmaz, amelyekre életbevágóan szüksége van minden légiósnak. Péter atya feladatként adta a légiós testvéreknek, hogy írják le azokat a gondolatokat, amelyek megérintették őket ennek az imának az elmondásakor. Délutáni órákban az Irgalmasság Rózsafüzérét imádkozták el a jelenlevők.

A befejező ima után Péter atya megköszönte Sándor atyának a lehetőséget, hogy a nagyváradi Comitium Biharpüspökiben tarthatta meg lelkigyakorlatos napját. Sándor atya felajánlotta a termet bármilyen hasonló imaalkalomra. Megegyezés született arról, hogy a Comitium fogadalomújítását is itt szervezzék meg, mégpedig április 4-én.

Birós Mária