Három ünneplés az egyben a nagyváradi püspökségen

Hétfőn, 2020. március 9-én, a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség munkaközössége köszöntötte Böcskei László megyés püspököt, szentelésének 11. évfordulója alkalmával (március 7.).

A munkaközösség hölgyeinek köszöntése sem maradhatott el, az egy nappal ezelőtt ünnepelt Nemzetközi Nőnap alkalmából.

A harmadik köszöntésben Kozák Teréziának, a székesegyház nemrég nyugdíjba vonult sekrestyésének volt része. Fodor József általános helynök, székesegyházi plébános, mondott köszönetet a több évtizedes szolgálatért. Az egyházmegye elöljárója is köszönetét fejezte ki a hűséges szolgálatáért, egyházhoz való hűségéért, áldozatos munkájáért.

És mivel a holnap munkájukat elkezdő orgonarestaurátor csapat is megérkezett, hozzájuk is intézett egy “istenhozta” üzenetet Böcskei László, pár szóban felvázolva azokat a tevékenységeket, amelyek a következő húsz hónapban előttünk állnak az orgonafelújítás szempontjából.

Az eseményen jelen volt továbbá Roos Márton, temesvári nyugalmazott püspök, aki előadást tartani érkezett Nagyváradra, mégpedig a Partiumi Keresztény Egyetem meghívására, Temeswar 1716 – egy nyugat-európai város kezdetei címmel.Őt kísérte el prof. Walter Kindel, akinek nagyváradi látogatása ugyancsak az orgonafelújítási projekthez kapcsolódik, szakmai tanácsadó minőségben.

KÉPEK