Temesvár fejlődéséről nyílt kiállítás Váradon

Temesvár 1716 utáni fejlődését bemutató kiállítás nyílt hétfőn, 2020. március 9-én a nagyváradi várban. Az előadásokkal egybekötött kiállításmegnyitón részt vett Martin Roos nyugalmazott temesvári püspök.

A Partiumi Keresztény Egyetem Német Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszéki Csoportja által szervezett kiállítás anyagát 19 német nyelvű roll-up képezi, melyet a Bánsági Svábok Honfitársi Egyesületének (Landsmannschaft der Banater Schwaben) Ulmi Dokumentációs Központja (Dokumentationszentrum Ulm) állított össze és bocsátott a tanszéki csoport rendelkezésére. Bár az állóplakátok német nyelvű szövegeket tartalmaznak, a vándorkiállítás a nyelvet nem ismerők előtt is nyitva áll, ugyanis a szak hallgatói ezeket a leírásokat lefordították magyarra. A dr. Verók Attila egyetemi oktató által lektorált kiadvány online, az egyetem honlapjáról is letölthető. A kiállítás a Temesvári Római Katolikus Egyházmegye és a Bánsági Nemzeti Múzeum közös projektje.

A Temesvár 1716. Egy európai város kezdetei (Temeswar 1716. Die Anfänge einer europäischen Stadt) című kiállítás megnyitóján a megjelenteket – köztük Martin Roos nyugalmazott temesvári püspököt és Böcskei László megyés püspököt – János Szabolcs docens köszöntötte, majd János Eszter adjunktus vette át a szót, ismertetve a kiállítással kapcsolatos információkat.

„A jubileumi kiállítás első fele a temesvári török jelenléttel és a Savoyai Jenő herceg egykori parancsnoksága alatt állt császári hadseregnek a török erődítmény elleni ostromával foglalkozik. A hangsúly ezután az osztrák közigazgatás első évtizedeire, valamint a Bánság fővárosában kialakuló felekezeti és multikulturális szellemi életre irányul. A fejlődés következő fázisa már egy olyan város harmonikus képét mutatja, amely mindig modernnek és európainak tudhatta magát. Temesvár még a nehéz időkben is megőrizte sajátos helyi színezetét a kultúrák metszéspontjában, amelyet az itt összefutó gondolat- és érzésvilág színes keveréke alakított ki” – mondta el.

Martin Roos nyugalmazott temesvári püspököt Temesvár és Bánság történetének elismert kutatójaként tartják számon. A kiállításmegnyitó helyszínén fel lehetett lapozni 2019-ben megjelent Providentia Augustorum című könyvét is, amelyben a Bánság történelmét mutatja be Temesvár 1716-os török uralom alóli felszabadulásától 1739-ig. A megnyitó keretében a nyugalmazott püspök Bánság, illetve Temesvár fent említett időszakbeli történelmébe nyújtott részletes betekintést. Többek között elmondta: a fejlődés következtében „kis Bécsnek” is nevezett Temesvár fontos szerepet töltött be a régióban, aki Temesvárt birtokolta, az egész országrészt magáénak tudhatta. Kiemelte Claude Florimond de Mercy, Bánság első kormányzójának szerepét, aki hozzájárult a régió kezdeti fejlődéséhez, de arról is hallhattunk, mennyire színes képet mutatott a Béga-menti város lakossága. Ehhez ugyanis hozzátartoztak németek, zsidók, örmények, görögök, bunyevácok, sokácok, de nem mindenkit tartottak a város polgárainak, a polgári jog megszerzését írásban kellett kérvényezni.

János Eszter előadásában a Temesvarer Zeitung német nyelvű újságot ismertette, amelynek 1871–1882 között megjelent lapszámait kultúra- és irodalomközvetítő szerepe alapján elemezte. Az igényes napilapnak számító Temesvarer Zeitung, bár német nyelven jelent meg, mégis magyar közönségnek szólt: a kor magyarosítási tendenciái erősen érzékelhetőek voltak benne, például azáltal is, hogy többnyire magyar szerzőktől közölt – hangzott el. A városról festett kép a kis- és nagyvárosi között váltakozik, ugyanakkor európai város jellegét is kiemelik. A lapban megjelenő sztereotípiák ellenére – vagy amellett – a szerkesztők tudatosan vállalták a közvetítő szerepet, hangzott el.

A kiállítást március 9–16. között lehet megtekinteni a nagyváradi vár G épületében. A vándorkiállítás következő állomása Egerben lesz.

Forrás: erdon.ro