logocer

A püspöki konferencia sajtóközleménye a koronavírus terjedésének megelőzését célzó újabb óvintézkedésekről

A Romániai Püspöki Konferencia újabb közleményt adott ki 2020. március 11-én, a hatóságok által újabb óvintézkedések bevezetését követően, amelyek a fertőzés terjedésének minél hatékonyabb megelőzését célozzák meg. A püspöki konferencia sajtóközleménye alábbiakban olvasható.

 

Kedves hívek, szerzetesek, paptestvérek!

A koronavírus terjedésének következtében ez a nagyböjti szent idő egy váratlan hangsúlyt kapott, az élet törékenységével szembesít bennünket, és nagyfokú felelősségvállalásra, együttérzésre sarkall.

Mint pásztorok, imáinkról, atyai gondoskodásunkról biztosítunk benneteket, ugyanakkor bátorítani is szeretnénk mindenkit a megpróbáltatás ezen napjaiban, illetve pár jó tanáccsal ellátni, összhangban az állami szervek által hozott óvintézkedésekkel.

A zárt térben szervezett események maximális résztvevői létszámával kapcsolatos hatósági döntést tiszteletben tartva, ahol ez szükséges, a hívek kisebb csoportokba történő eloszlása érdekében javasoljuk a szentmisék számának növelését, vagy a szabadtéri szentmisék bemutatását.

Azon híveink számára, akik személyesen nem vehetnek részt szentmisén, vasárnaponként a bukaresti Szent József székesegyházból próbálunk római katolikus szentmiseközvetítéseket biztosítani, amely a köztévé televíziós csatornáin, YouTube csatornáján, illetve a TVR+ csatornán lesz majd követhető. A közvetítések programjáról a későbbiekben fogjuk tájékoztatni az érintetteket. A Mária Rádió hullámhosszain már most bekapcsolódhatunk a közösen végzett imádságokba és a szentmiseközvetítésekbe.

Ugyanakkor bátorítjuk a plébániákat és a különböző vallási közösségeket, hogy használják ki a kommunikációs eszközök adta lehetőségeket, tartsanak ki imában híveik mellett, és tájékoztassák őket a hitélet közösségi megélésnek lehetőségeiről.

Bátorítunk minden plébániát, szerzetesi közösséget, laikus szervezetet, amely szociális-karitatív tevékenységet folytat, segítsék továbbra is a rászorulókat, különös figyelmet fordítva az idősekre, a betegekre, az egyedülállókra, azokra, akik nem hagyhatják el otthonukat.

Csatlakozva Ferenc pápa buzdításához, kérjük a papokat, hogy forduljanak atyai gondoskodással a betegek és azok családjai felé, és buzgón szolgáltassák ki a szentségeket a rászorulók számára. Ez a papoktól folyamatos jelenlétet és készenlétet kíván, ezért kérjük, hogy ebben az időszakban ne utazzanak.

A fertőzés terjedésének megelőzése érdekében fertőtleníteni kell a gyakori emberi érintésnek kitett felületeket. Legyen kézfertőtlenítő minden sekrestyésben, a papok, a ministránsok és a sekrestyések pedig minden szentmise előtt fertőtlenítsék kezeiket. Az áldoztatók legyenek nagyon elővigyázatosak, a koncelebráló papok pedig bemártással áldozzanak (per intinctionem).

Nyomatékosan kérjük, hogy azok a személyek, akik a Covid-19 vírus által fertőzött országokból tértek haza, működjenek együtt a hatóságokkal, és kövessék azok utasításait a járványügyi zárlatra (karanténra), illetve az elkülönítésre vonatkozóan.  Kérjük, hogy tartsák tiszteletben a hatóságok által javasolt óvintézkedéseket, és a koronavírussal kapcsolatban is igyekezzenek megbízható forrásokból tájékozódni.

Vallási, kulturális, oktatási és szociális téren is érintett egyéni és társadalmi életünk ezen nehéz időszakában kísérjük imáinkkal a fertőzésben szenvedő testvéreinket, családjaikat   az érintett egészségügyi dolgozókért, és mindazokért, akik a fertőzés terjedésének megelőzésén fáradoznak. Imádkozzunk erre a szándékra a szentmise könyörgéseiben, illetve a szentmisék végén mondjuk el híveinkkel együtt az alábbi imák egyikét.

Mindannyiatokat, családjaitokat, barátaitokat, hazánkat és az egész világot a márciusban ünnepelt Szent Józsefnek, a Szent Szűz jegyesének, Jézus oltalmazójának pártfogásába ajánljuk. Isten áldjon mindannyiunkat, hazánkat és nemzetünket!

+Aurel Percă
bukaresti érsek