A koronavírus terjedésének megakadályozására vonatkozó óvintézkedésekről a Nagyváradi Püspöki Hivatalban

Kedden, 2020. március 17-én, kedden Böcskei László megyéspüspök a püspöki hivatal egyházi és világi munkatársaival tartott megbeszélésen ismertette azokat az óvintézkedéseket, amelyeket a koronavírus terjedésének idejére léptetnek érvénybe a Püspöki Hivatal területén.

A főpásztor kihangsúlyozta, hogy a szükségállapotra való tekintettel az egyházmegye központjában és a plébániákon alkalmazkodni kell a hatóságok járványügyi rendelkezéseihez, követve azokat az útmutatásokat, amelyeket a Romániai Püspöki Kar, illetve maga a főpásztor tett közzé az elmúlt napokban.

A Püspöki Hivatal irodái mindaddig folytatják tevékenységüket, amíg ezt az állami rendelkezések nem akadályozzák meg.

A hivatal irodáiban tovább folytatódik a munka, az ügyfélfogadás, azonban csak nagyon korlátozott formában és az előírt óvintézkedések betartásával történik. Minden érintett munkatárs számára kötelező az előírt óvintézkedések betartása. Az ügyfelek az épület előcsarnokában jelentkezhetnek be, ahonnan telefonon felhívják az illetékes irodát, az ügyintéző az előcsarnokban átveszi az ügyfél kérését, betartva a szükséges távolságot. Mindenkit arra kérünk, hogy ügyeit írásban, lehetőség szerint a dmvl@rdsor.ro email-címre küldött levél formájában terjessze fel.

A főpásztor higgadtságra és ésszerűségre intette a Püspöki Hivatal munkatársait, minden téren megfontoltságot kérve a személyzet részéről, különösen a higiéniai normák betartása és a fogyóeszközök kezelésének területén.

Az egyházmegye papjaira is gondja van az egyházmegye püspökének. Mindenben alkalmazkodni akarnak Ferenc pápa felszólításához is, miszerint a lelkipásztoroknak feladatuk és kötelességük a hívek szolgálatára állni különösen most, a járvány idején. Ezért nagy gondossággal és elővigyázatossággal kell megszerveznünk tevékenységeinket, hogy minden esetleges veszélyt kikerüljünk környezetünkben. Külön gondoskodással kell lennünk azon lelkipásztorokkal szemben, akik koruk vagy betegségeik miatt veszélyeztetettebbek a vírussal szemben.

A főpásztor arra is kitért, hogy a paptestvérek is csak a sürgős ügyekben keressék fel személyesen a Püspöki Hivatal munkatársait. Használják ők is az email címek által biztosított lehetőségeket. A következő hetekben igyekezzünk a telefon és az internet adta kommunikációs lehetőségeket kihasználni.

A megyéspüspök kihangsúlyozta azt is, hogy jelenleg templomaink nyitottak. Ahol lehetséges, a hivatalos előírásoknak megfelelően szentmisét mutatunk be a híveknek, ahol pedig ez már nem lehetséges, a papok zárt ajtók mögött misézzenek a hívek szándékaira. A szentmisékbe és más imaalkalmakba való bekapcsolódás a média eszközeinek felhasználása által javasolt. Az eddigi csatornákon kívül (Mária Rádió, közszolgálati média, stb.) már több plébánia él az élő szentmise-közvetítés lehetőségével.

A zárt térben levő tömeg elkerülése végett a székesegyház előtti téren is be lehet kapcsolódni a hétköznapi- és vasárnapi szentmisékbe egyaránt.

Végül a főpásztor arra buzdította a munkatársakat, hogy a déli harangszó alkalmával elimádkozott Úrangyala imádságot a járvány áldozataiért ajánlják fel, a betegekért, az őket ápolókért, és mindazokért, akiket különös megpróbáltatás ér a kialakult helyzetben.