Episcopia Romano-Catolică Oradea: despre măsurile de încetinire a răspândirii epidemiei de coronavirus

Marți, 17 martie a.c., în cadrul unei întâlniri organizate la sediul Episcopiei Romano-Catolice  din Oradea, episcopul Böcskei László a informat personalul clerical și cel neclerical despre măsurile la care se va adapta Ordinariatul Episcopal în perioada următoare.

Episcoopul a subliniat că, atât în centrul episcopal, cât și în parohii, trebuiesc urmate întru totul prevederile și instrucțiunile autorităților civile, mai ales după decretarea stării de urgență, respectând și cele comunicate deja din partea Conferinței Episcopilor Catolic din România, sau de însuși episcopul diecezan.

Atât cât va fi posibil, birourile centrului episcopal vor funcționa, adaptându-se la normele în vigoare.

Activitatea birourilor oficiului episcopal presupun restricții în ce privește deservirea persoanelor care apelează serviciile centrului episcopal. Astfel, persoanele vor fi primite în holul sediului episcopiei, de unde pe linie telefonică vor fi anunțați persoanei competente în rezolvarea problemei ridicate. Dacă este nevoie, angajatul episcopiei va lua legătura direct cu persoana în cauză, dar numai în holul sediului, respectând normele de prevenție  cunoscute deja. Tuturor le este recomandat, ca pentru prezentarea cererilor sau sesizărilor, să folosească formula adreselor scrise sau a celor transmise electronic la adresa  de email dmvl@rdsor.ro.

Episcopul a îndemnat la cumpătare și calm în gestionrea situațiilor, cerând de la colaboratorii clerici și laici multă cumpătare și în utilizarea materialelor consumabile necesare în aceste situații.

Referindu-se la preoții din dieceză, ierarhul a  amintit îndemnul Papei Francisc, care ne încurajează să rămânem la dispoziția credincioșilor, mai ales a celor care au nevoie de sprijinul spiritual, dar și material în situațiile grele de viață. Pentru a putea face față acestei misiuni, trebuie ca tot clerul să dovedească multă grijă și prudență, pentru a exclude cât posibil pericolele din jurul nostru. O grijă deosebită trebuie acordată și preoților cu o vârstă mai înaintată, sau cei suferinzi de anumite boli, aceștia fiind rugați, ca în această perioadă să accepte suplinirea din partea colegilor mai tineri și sănătoși.

Episcopul apelează la toți preoții, ca aceștia să viziteze personalul centrului episcopal doar în cazuri urgente, rămânân deschisă posibilitatea contactului telefonic sau cel via email. În perioada următoarelor săptămâni, aceste mijloace vor asigura în permenență comunicarea între centrul episcopaal  și cler.

Referitor la programul din bisericile noastre, episcopul Böcskei a subliniat, că momentan acestea sunt deschise și vor rămâne așa, până când este posibil. Respectând prevederile autorităților privitor la numărul de persoane, preoții să slujească în biserici sfânta liturghie. Acolo, unde acest lucru nu mai este posibil, preoții să slujească sfânta liturghie la intenția credincioșilor în bisericile închise.

Credincioșilor le este oferită posibilitatea de a prticipa la celebrările liturgice și prin urmărirea transmisiilor directe. Pe lângă sursele deja cunoscute (Radio Maria, TVR), tot mai multe prohii și comunități sunt preocupate cu asigurarea condițiilor necesare acestor transmisii. Trebuiesc urmărite sursele prin care se comunică date referitor la astfel de transmisii.  Atât timp cât alte reglementări ale autorităților permit, sfânta liturghie se poate urmări în limba maghiară și în fața catedralei episcopale, atât în zilele feriale cât și în zilele de duminică.

În finalul consfătuirii, episcopul Böcskei a îndemnat întreg personalul Ordinariatului Episcopal din Oradea, să rostească în fiecare zi rugăciunea Angelus (Îngerul Domnului), pentru stoparea acestei epidemii, la intenția medicilor, a autorităților și a tuturor celor implicați în stăpânirea acestui virus periculos, dar și pentru cei suferinți în urma acestei epidemii.