Éves közgyűlését tartotta a Caritas Catolica

A Caritas Catolica éves közgyűlését tartották meg 2020. március 16-án, hétfőn az intézmény nagyváradi székhelyén, melynek keretében kiértékelték a tavalyi tevékenységet, illetve meghatározták a 2020-as esztendő stratégiáját. A találkozó szentmisével ért véget, amelyben különösképpen az élő és elhunyt jótevőkért imádkoztak.

A kápolnában tartott szentmise kezdetén Rajna József atya, az egyházmegyei Caritas vezetője felolvasta mindazoknak a nevét, akik harminc évvel ezelőtt megalapították a nagyváradi szervezetet. Köszönetet mondott nekik, hiszen, mint fogalmazott, az egyháznak három küldetése van: az igehirdetés, valamint a szentségek kiszolgáltatása mellett a szociális tevékenység is. Megjegyezte: sok kihívással kellett szembenézniük az elmúlt évtizedekben, de a lényeg, hogy az alapító okiratban kijelölt célok megvalósultak azáltal, hogy a támogatók és a munkatársak felvállalták ezek teljesítését. Ebben a hálaadó szentmisében ezért gondolnak nemcsak az élőkre, hanem azokra is, akik már örök álmukat alusszák és közbenjárnak értünk.

Böcskei László megyés püspök arról beszélt, hogy az 1989-es fordulat után a társadalmi élet sok területét különféle prioritások lettek kijelölve, és ez alól az a római katolikus egyház sem képezett kivételt, mely megpróbált minden téren és irányban helytállni a hivatásának megfelelően. A szegények felkarolása és a betegek ápolása ugyanis olyan feladatok, melyeket az egyházban minden időben gyakorolnia kell, hiszen ezek annak a Krisztusnak a parancsai, aki arra tanít bennünket, hogy figyeljünk egymásra, mutassunk együttérzést azok felé, akik bajban vannak, tegyük a jót és segítsünk.

A főpásztor hangsúlyozta: örül annak, ami az egyházmegyében a szeretetszolgálat gyakorlása területén történt, Isten biztos számon tartja azokat a belföldi és külföldi támogatókat, elkötelezett munkatársakat, akik ezen nemes ügy mellé álltak. Ugyanakkor az elmúlt napok történéseit figyelve, még nagyobb a felelősségünk, hiszen fokozottabban szükség van arra, hogy szolidárisak, segítőkészek, empatikusak legyünk egymással. Tudjunk kreatívak lenni, megtalálni a lehetőségeket arra, hogy a mai idők megpróbáltatásai közepette is helyt álljunk, Isten megvilágosító erejét kérve kitartsunk a hitünkben.

Böcskei László felidézte, hogy az elmúlt vasárnap egy olyan evangéliumi részlet hangzott el, melynek üzenete ezekben a napokban különösen megfontolandó, amikor eluralkodni látszik a feszültség, a szorongás, a félelem. A történetnek két főszereplője van. Az egyik Jézus, aki Jeruzsálemből Galileába tartott, és útközben érintette Szamáriát is. Ez nem egy megszokott útvonal volt, mert a zsidók kerülték ezt a vidéket. Jézus mégis áthaladt, éreztette Isten szeretetét azok felé, akik keresik őt a nehéz megpróbáltatások közepette is. A másik szereplő a szamaritánus asszony, aki egy nem könnyű feladatot vállalt, amikor délben vízért ment. És megtörtént a csodálatos találkozás Jézus és közte annak bizonyítékául, hogy aki nyitott arra, hogy Istent beengedje az ő életébe, annak új esély mutatkozik mindenkor.

Szent József is (akinek az ünnepe ezen a héten esedékes) elképzelte az életét, de Isten mást akart tőle. Ő azonban nem mentegetőzött, tiltakozott, hanem átadta magát az Úr akaratának. Ilyen magatartást kell tanúsítanunk nekünk is, nem válaszokat keresni olyan kérdésekre, amikre úgysincs felelet, hanem felfedezve Isten tervét, hogy aszerint tudjunk cselekedni.

„Lehet, hogy ezek az idők megtanítanak minket arra, hogy jobban megbecsüljünk azt, hogy az életünknek minden pillanata ajándék, és értékeljük a szabadságunkat, rájöjjünk arra, hogy nem minden banális, vagy magától értetődő. Megtanuljuk jobban értékelni mindazt, amivel Isten megajándékozott bennünket, keresve Isten megnyugtató és gyógyító jelenlétét, úgy, ahogyan azt Szent József is tette, nem mindenre a választ keresve, és nem mindjárt tiltakozva, véleményt formálva és állást foglalva olyan dolgokról, melyek kívül esnek a kompetenciánkon” – vélekedett a főpásztor.

Forrás: erdon.ro