Búzaszentelés volt a nagyváradi székesegyházban

Szent Márk ünnepéhez kapcsolódik a búzaszentelés szertartása, amelyben papok és hívek Isten segítségét kérik a vetésekre, és közösen imádkoznak jó termésért. A nagyváradi székesegyházban 2020. április 26-án, vasárnap a 11.00 órakor kezdődött, a hívek jelenléte nélkül bemutatott szentmisén Fodor József általános helynök prédikált. A szentmise végén Böcskei László megyés püspök elvégezte a búzaszentelés szertartását.


A szentmise kezdetén a 65. zsoltárból szólt húsvét harmadik vasárnapjának kezdőéneke. Böcskei László megyés püspök azt emelte ki: ez egy csodálatos meghívás az örvendezésre és az ünneplésre azért, mert Isten csodálatos tettei megvalósultak az életünkben, a mi javunkra. Erről szól húsvét, és a húsvéti szent idő, hogy ujjongjunk az Úrban az egész földkerekségen. Ebben a rendkívüli időben is érvényes, sőt még nyomatékosabb a meghívás az örvendezésre, hogy hálát adjunk az Úrnak a jótéteményeiért, hiszen az egész földkerekséget betölti az ő jósága. Ez a meghívás ugyanakkor egy igazság elé is állít bennünket, melyet különleges módon át kell élnünk és megfontoljunk, hogy megfelelhessünk ennek- hangsúlyozta a főpásztor. Hozzátette: ezekben a napokban sokat beszélünk arról, hogy mikor fog bekövetkezni a korlátozó szigorítások visszavonása, és térhetünk vissza a normalitáshoz. Ezt szeretnénk mindannyian, de mi az a normalitás, amihez vissza akarunk térni? A normalitást jelentené az, hogy megtanuljunk Istennel élni, az ő jelenlétében, ahogyan az emmauszi tanítványok is felfedezték a velük haladó Krisztust. „Feladatunk tehát, hogy már most, illetve a következő időszakban is megtanuljunk Istennel élni, keressük és fedezzük fel őt a mindennapokban, mindabban, ami életünk tartalma, szépsége és gyönyörűsége. Ezért kérjük a búzaszenteléskor Isten áldását, hogy ez biztosítva legyen” – fogalmazott a váradi római katolikus egyházmegye vezetője.


A búzaszertartás szertartása egy egyszerűsített formában zajlott: a bűnbánatra felszólító ima után elénekelték a mindenszentek litániáját, majd meghallgatva egy evangéliumi részt, ennek tanítására alapozva kérték Isten megszentelő áldását.

Ciucur Losonczi Antonius

VIDEO  |  VIDEO 2