Felvételi a nagyváradi Szent László Líceum teológia-vallásturisztika osztályába

Ha olyan iskolát keresel, amely keresztény értékrendre épített, korszerű nevelést és a modernkor igényének megfelelő tudományos képzést biztosít, akkor a nagyváradi Szent László Római Katolikus Teológia Líceumban van a helyed!

 • Teológia – vallásturisztikai szervező osztály – 28 hely
  • ha ezt az osztályt választod, akkor nem szükséges részt venned a számítógépes elosztásban; egy eséllyel több nyílik számodra, olyan iskolában tanulni, amit te választasz
  • a vallásturisztika szaktantárgyainak tárháza áll rendelkezésedre, többek között az olasz nyelv heti 1 órában, mint szaktantárgy az angol haladó és német kezdő nyelv mellett
  • heti egy gyakorlati óra egyházturisztikai/turisztikai irodákban. A 12. osztály végén szakvizsga.
  • helyi és nemzetközi versenyek, zarándoklatok, kirándulások, lelki napok gazdagíthatják szellemi-erkölcsi életedet, intenzív angol és német nyelvet tanulhatsz
  • a felvétel felekezeti hovatartozástól független
  • külföldi ösztöndíj lehetőségek
  • változatos szakkörök széles skáláját nyújtjuk
  • betekinthetsz Nyugat – Európa szellemi-kulturális életébe, támogatott tanulmányi kirándulások által, külföldi és belföldi táborozásokon vehetsz részt

Képességvizsga-tételek hittanból: Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum, Nagyvárad

 1. A kinyilatkoztatás
  • Könyvészet: Bajtai Zsigmond, Aki hisz üdvözül hittankönyv, Gyulafehérvár 2001, 10–14. o.
 2. A Biblia
  • Könyvészet: Bajtai Zsigmond, Aki hisz üdvözül hittankönyv, Gyulafehérvár 2001, 15–18. o.
 3. Az apostoli hitvallás
  • Könyvészet: Bajtai Zsigmond, Aki hisz üdvözül hittankönyv, Gyulafehérvár 2001, 19–22. o.
  • Könyvészet: Bajtai Zsigmond, Aki hisz üdvözül hittankönyv, Gyulafehérvár 2001, 22–27. o.
 4. A teremtés és gondviselés
 5. Isten terve az emberrel
 6. A Fiúisten érettünk emberré lett (Jézus születésének hírüladása)
 7. Jézus születése
 8. A napkeleti bölcsek hódolata
 9. Jézus példabeszédei (A tékozló fiú története)
 10. Legyen meg a Te akaratod (Jézus szenvedése: Nagycsütörtök, Nagypéntek)
  • Könyvészet: Szentírás (Biblia), Máté evangéliuma, Mt 26–27. fejezetek
  • (online: https://szentiras.hu/KNB/Mt26 , lapozni kell a következő fejezethez)
 11. Föltámadt (Jézus feltámadása)

Általános könyvészet

Bajtai Zsigmond, Aki hisz üdvözül c. hittankönyv, Gyulafehérvár 2001.

Szentírás, Szent Jeromos Bibliatársulat, Budapest 1997 (római katolikus Káldi-Neovulgáta fordítás). Online: https://szentiras.hu/KNB

Biblia, Magyar Bibliatársulat, Budapest 2014. Online: https://szentiras.hu/RUF

Apostoli hitvallás

Beiratkozáshoz szükséges iratok:

 • beiratkozási űrlap
 • személyazonossági igazolvány másolata (akinek nincs, akkor születési bizonyítvány másolata)
 • a VIII. osztály egységes dolgozatának eredményét bizonyító okirat
 • anyakönyvi kivonat az V-VIII. osztály átlageredményéről, valamint a magaviseleti jegyről (10-es magaviseleti jegy szükséges)
 • nyilatkozat a tanuló és szülő részéről, hogy egyetért az iskola rendszabályzatával
 • egyházi ajánlás, orvosi igazolás

Beiratkozás a hittanviszgára: 2020. ????? – Jelenleg nem lehet tudni a képességvizsgának a módját és az időpontját. A hivatalos felvételi tájékoztatóban meg fog jelenni, addig is az iskolák igazgatóitól, az osztályfőnököktől, a tisztelendő uraktól, a hitoktatóktól is lehet érdeklődni.)., 8.00-16.00 óra között az iskola titkárságán (a helyi iskola által kiadott beiratkozási lap mellékletévelAnexă la fişa de înscriere pentru probe de aptitudini )

 • a hittavizsga időpontja a vallásturisztika osztályba: 2020. ????
 • Eredményhirdetés: ??? (ezen a napon 12.00-14.00 óra között fellebbezési lehetőség), végleges eredmények ???

Kollégium: A IX. osztályba bejutott diákok szállást igényelhetnek a Caritas Catolica bentlakásában. A kérvényt a Caritas Catolica irodájában (Piața Ion Creangă Nr.: 2., tel: 0359/427-777) titkárságán lehet benyújtani.

Egyéb tájékoztatásért fordulj az iskola titkárságához: Nagyvárad, Partenie Cosma u. 3-5-7-. sz.

Tel: 0359 41 11 21

Szeretettel várunk minden kedves diákot!