Főpásztorok találkoztak Nagyváradon a testvériség jegyében

Négy erdélyi főpásztor találkozott Nagyváradon kedden, 2020. május 19-én, a Püspöki Palotában. Böcskei László megyés püspök meghívására érkezett a partiumi püspöki székhelyre a február végén felszentelt és érseki székbe iktatott Kovács Gergely, a Gyulafehérvári Főegyházmegye elöljárója, Pál József-Csaba, a Temesvári Egyházmegye püspöke, valamint Schönberger Jenő, a Szatmári Egyházmegye főpásztora. A római katolikus püspököket megtisztelte jelenlétével Virgil Bercea nagyváradi görög katolikus püspök is, aki rövid időre ellátogatott a Püspöki Palotába.

A jelenlevő püspökök kihangsúlyozták, hogy nem egy szó szoros értelmében vett tanácskozásról, vagy munkamegbeszélésről volt szó, hanem inkább egy kollegiális találkozásról, ahol a testvériség jutott a leginkább kifejezésre. Fontosnak tartotta a négy püspök ezt az alkalmat a vesztegzár feloldása után, amikor a mozgásszabadság korlátozása megszűnt, hogy tapasztalatokat és gondolatokat cseréljenek egymással, valamint olyan közérdekű témákról beszéljenek, amelyek egyrészt az elmúlt rendkívüli időszakot, másrészt pedig az előttünk álló időt érintik, és valamilyen szinten, mind a négy egyházmegyére vonatkoznak, a helyi sajátosságok tiszteletben tartása mellett.

A házigazda püspök, Böcskei László a következőket mondta a találkozóról: „Örülök, hogy a főpásztorok elfogadták a meghívást, és egy hosszabb időszak után, amikor eltávolodva éltük meg az elmúlt heteket, hónapokat, most ismét személyesen találkozhattunk és megoszthattuk egymással azokat a gondolatokat, élményeket, benyomásokat, amelyekkel töltekeztünk az elmúlt idő alatt. A gyulafehérvári érsek a legfrissebb közöttünk, én ezért is jónak láttam, hogy találkozzon a négy főpásztor, próbáljuk megközelíteni azokat a közös témákat és ügyeket, amelyek mindannyiunkat foglalkoztatnak, és amelyek mind a négy egyházmegyének közös ügyeként említendők meg. Szó volt a papnevelésről, az egyház mai szerepéről, a kommunikációs csatornákról, a hitoktatás kérdéseiről, és sok másról. Tulajdonképpen nem azért jöttünk ide, hogy valamit eldöntsünk, hanem hogy próbáljuk megteremteni a lehetőséget, hogy a jövőben is sok mindenben együtt gondolkozzunk, és így tervezzük meg egyházmegyéink életét. Jó volt a testvériséget megtapasztalni a püspökök között, én nagyon remélem, hogy ezek a találkozók folytatódni fognak, és örömmel maradunk kapcsolatban egymással azért, hogy küldetésünknek minél jobban eleget tegyünk, a mai kihívásoknak minél jobban megfeleljünk.”

Kovács Gergely gyulafehérvári érsek a találkozás fontosságáról beszélt: „Én nagyon fontosnak tartottam azt, hogy a négy egyházmegye püspökei találkozzunk, és már szentelésemkor is nyilvánvaló volt mindannyiunk részéről ez az óhaj. Sajnos a koronavírus-járvány ebbe beleszólt és várnunk kellett, de amint erre lehetőség adódott, igyekeztünk nyomban élni a lehetőséggel. Úgy határoztuk meg, hogy ez nem egy gyűlés, nem egy munkaszesszió, hanem egy találkozás, hiszen jó együtt lenni a testvéreknek, egymást megismerni, elbeszélgetni, megosztani mindazt, ami mindannyiunkat foglalkoztat. A kihívások, a kérdések, a nehézségek sok esetben közösek, még akkor is, hogyha a válaszokat másképp kell megfogalmazni, hiszen eltérő pasztorális körülmények, hátterek, közegek vannak. Nagyon fontos azonban, hogy egy jól meghatározott közös irányba haladjunk. Én úgy érzem, hogy itt most valami megkezdődött, megtettünk egy első lépést, és meg vagyok győződve, hogy folytatódni fog a jövőben is, és a gyümölcsök fogják igazolni, hogy jó ez így.”

Pál József-Csaba temesvári püspök is fontosnak tartotta az ilyen körben való találkozást, amelyet már a februári érsekszentelés alkalmával Gyulafehérváron megterveztek, de a járvány okozta vesztegzár miatt mindeddig nem sikerült megvalósítani. A temesvári egyházmegye elöljárója a papnevelés és az állandó diakónusok képzésének kérdéseit emelte ki a szóba került témák közül.

A Szatmári Egyházmegye püspöke, Schönberger Jenő is a személyes találkozás pótolhatatlanságát hangsúlyozta ki. Jó a testvériséget ápolni, a közös témákról úgy beszélni, hogy „egymás szemébe nézhetünk”, de fontos ezt kellő elővigyázatossággal tenni, példát mutatva arról, hogy a püspökök a vírusveszélyt komolyan veszik, és az óvintézkedéseket betartják.

Mind a négy egyházmegye vezetője reményét és bizalmát fejezte ki, hogy az ilyen jellegű testvéri találkozásoknak a jövőben is lesz folytatása.

VIDEO