Megújult a bihardiószegi plébánia tetőzete

A bihardiószegi egyházközség közösségi életének központi helye nemcsak a templom, hanem a plébánia épülete is. Az ingatlan a közösséggel együtt született meg az 1720-as években, és az elmúlt három évszázad alatt közösségünk létrejövetelének és kibontakozásának a helyszíne volt. Ha az épület maga beszélni tudna, bizonyára lelkesen mesélné el az évszázadok során átélteket, hiszen tanúja volt a közösség növekedésének, és megfogyatkozásának is. Tanúja volt annak, hogy közösségünk dacolva a kihívásokkal és a különböző politikai rendszerekkel, mindig megmaradt Isten szent népének, aki tudta, hogy a csecsemőtől az aggastyánig valamennyien kötődnek ehhez az épülethez, hiszen ide köti őket gyermekkoruk és életük fontosabb eseményei. Mondhatni a plébánia életükben második otthonuk lett, ahova szívesen jöttek egymással játszani, beszélgetni, tanulni Istenről és részt venni egymás és a közösség életében.

Háromszáz év egy közösség életében is egy jelentős idő, de egy épület esetében sem múlik el nyomtalanul, hiszen az idő vasfogának nyomait meglátszanak rajta. Az a tény, hogy plébániánk, közösségi házunk már háromszáz éve szolgálja a közösséget, arra enged következtetni, hogy a közösség tagjai mindig tudatában voltak az épület fontos szerepének a közösség életében és ezért gondozták, javították és karbantartottak.

Néhány évvel ezelőtt vált nyilvánvalóvá, hogy a közösségi ház tetőszerkezete felújítása szorul, hiszen a cserepeket öt évtizede cserélték utoljára. A tetőhéjazat megkárosodási aránya nem tette lehetővé csak a hibás cserepek kicserélését, indokolt volt tehát e teljes felújítás. Ennek érdekében, a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség munkatársainak közreműködésével pályázatot nyújtott be a plébánia a Bethlen Gábor Alapítványhoz, amelyet örömünkre pozitívan bíráltak el: 1.000.000 Ft-tos támogatásban részesültünk. Ügyes és megbízható vállalkozóra leltünk Nagy Sándor személyében, aki munkatársainak közreműködésével 2019. július-augusztus időszakban végezte el a munkálatokat. A helyi egyháztanács is hozzájárult a munkálatok megvalósításához.

Jelenben a plébánia épülete ismét alkalmas hely közösségünk gyermekeinek, fiataljainak, családos közösségének és időseinek találkozására, továbbra is teret biztosíthat a lelki- és közösségfejlesztő programoknak és tevékenységeknek.

A bihardiószegi egyházközség tagjai hálájukat fejezik ki a támogatásért és imáikról biztosítják mindazokat, akik közreműködtek a projekt megvalósításában.