Elballagtak a Szent László Iskola nyolcadikosai

A Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum nyolcadik osztályosai ballagtak el pénteken, 2020. június 19-én, az egy nappal előtte letudott utolsó országos felmérővizsga után. A diákok és tanáraik jelenlétében mutatott be hálaadó szentmisét Böcskei László megyés püspök a székesegyház előtti téren. A szentmisét követően Konrád Katalin igazgatónő búcsúztatta el a ballagó diákokat.

Az egyházmegye főpásztora Jézus tanításából merített gondolatokkal bátorította az életük egyik szakaszát lezáró, másik szakaszát megnyitó fiatalokat. Ezek a tanítások napjaink valóságára is jellemzőek – mondta a megyés püspök, majd folytatta – nagy segítségünkre vannak, amikor az Isten által számunkra kijelölt úton akarunk haladni, céljaink felé.

Felelevenítette azt is, hogy amikor diák volt, boldogan mutatta a bizonyítványát a szüleinek, nagyszüleinek. Nagyapja egyik mondata mélyen emlékezetébe vésődött, aki megdicsérte ugyan ügyességét, de utána rögtön megkérdezte tőle, hogy mit tanult. Ezzel azt akarta kihangsúlyozni, hogy az a fontos, ami az iskolában töltött idő alatt történt, és az ő javát szolgálta, hogy gyarapodjon.

Most is olyan időket élünk, amikor szembesülünk az ember életében normalitásnak nevezett valóság törékenységével, hiszen valamennyien átéltük és megtapasztaltuk az, hogy létezik egy abnormális állapot is. Mi is valójában a normalitás? A nyolcadik osztályt elvégzők is többféleképpen válaszolhatnak erre a kérdésre: természetes számunkra az, hogy szeretve legyenek és szeressenek, meglegyen mindenük, amire szükségük van. A normalitáshoz tartozik az is, hogy kikapcsolódni, szórakozni, találkozni tudjunk egymással, legyenek a jövőbe tekintő terveink, boldogok legyünk.

Normális körülmények közt egy diáknak az iskolában a helye, hozzátartozik az életéhez, hogy legyenek barátai, iskolástársai, legyen egy kis előremutató feszültség, személyes és közvetlen kapcsolatai, szüksége van erősítő, bátorító és vezető jelenlétre, hogy ezáltal fejlődjön, jobban megismerje önmagát és a világ titkait. És a normalitáshoz tartozik az is, hogy közösségben is felismerjük a mindent átölelő Istent és a ő szeretetét. Erre a normalitásra születtünk, ez teszi széppé, lendületessé, boldoggá az életünket. „Legyetek tehát hálásak azért, hogy iskolába járhattok, és nem kell dolgoznotok, vagy fegyvert tartanotok a kezetekben, mint sok más veletek egykorú fiatal bizonyos országokban” – bíztatta a diákokat Böcskei László.

A szónok a tisztánlátás és a helyes látásmód fontosságáról is beszélt. A kincskeresés egy nagyszerű kaland, amelyre valamennyien meghívást kaptunk. Értékes és igazi kincseket keresünk és találunk iskolás éveinkben, és a hitünk mellett, ebben „detektorként” segítségünkre vannak a tanárok, a szüleink, a hozzátartozóink. „Ajándékként örülve egymásnak, átgondolva, megfontolva, elmélyítve a dolgokat és érző szívvel közelítsetek meg minden embert, helyzetet, kihívást és feladatot, és akkor helytálltok” – bátorította a ballagókat a főpásztor.

Konrád Katalin igazgatónő kihangsúlyozta, hogy ezekben a rendkívüli időkben, amikor napi rendszerességgel figyeljük a járványügyi rendelkezések változását, fontos a diákoknak tudni, hogy Isten szereti őket, és terve van velük, ahogy a kiválasztott néppel is történt. Útkereszteződésben állnak, rengeteg válaszra várva, életük első nagy megmérettetésén, a képességfelmérő vizsgákon túl. „Most már mindegyikőtök tudja talán, mit kellett volna jobban csinálni. Egy azonban biztos: az utak nem maguktól keletkeznek, hanem meg kell alapozni ezeket. Aki a nevelői segítségével tudással vértezte fel magát, annak az útja szilárd, de nem mindegy, hogy a rárakodó utolsó védőréteg milyen lesz, melyet ez esetben a líceumi évek képeznek.” – jegyezte meg az iskolaigazgató. „A sakkban a mattal fejeződik be a játék. Az én MATTom, amelyre titeket is szeretnék megtanítani, az a: maradni, adni, kitartani és támaszkodni igék. Kívánok nektek az elkövetkező rétegek véglegesítéséhez nagyon sok szép élményt, vidámságot, boldogságot és értékes tapasztalatokat” – fogalmazott Konrád Katalin.

A ballagó osztályokat Szabó Lea, illetve Joó Fatima képviselték a szavalásban, búcsúbeszédben. Idén két nyolcadik osztály ballagott a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceumban. Szabó Zsuzsanna volt a VIII. A osztályfőnöke, Szecsánszki Enikő pedig a VIII. B osztályé.

KÉPEK VIDEO