Templombúcsút ünnepeltek Székelyhídon

A székelyhídi Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásának tiszteletére felszentelt római katolikus templom búcsúját 2020. augusztus 30-án, 12.00 órakor ünnepelték a helyi hívek. A szentmise szónoka és főcelebránsa az érmihályfalvi segédlelkész, Bakos Gábor volt, aki szeptember 1-től Bihardiószegen teljesít szolgálatot.

Bakos Gábor régi ismerősként tért vissza, hiszen öt évvel ezelőtt már misézett az érmelléki városban.

Mint mondta, sokan azt hiszik, hogy könnyű Szűz Máriáról beszélni, arról, aki oltalmába vett minket, az emberiséget, megóvva mindent rossztól. Igazából nem is olyan könnyű ezt tenni.

Ezen a napon emlékezünk meg arról, hogy Szűz Mária minden bűntől mentes, tiszta, szeplőtelen, ezt a hagyományt ápolva ünneplünk ma. Ragaszkodjunk a tanításhoz, a hagyományhoz, a szentírást olvasva. Mária életében ott van az alázat, hiszen elfogadta a sorsát, amit fia mondott, tanításait meghallgatta és szívébe zárta. Maria az alázatossággal hódít az egész világban. Tisztasága legyen példa számunkra, szeressük őt, mint édesanyánkat, tiszteljük, ahogyan Jézus is tette. Annyit kér tőlünk, hogy Jézust, a Megváltott kövessük és tiszteljük. Úgy éljük életünket, hogy tetteink méltók legyenek Jézus életére és tanításaira. Legyünk alázatosak, hiszen az alázatosaké Isten országa. Ne panaszkodjunk, mert Jézus sem panaszkodott: a keresztfán nem vízre, hanem az emberek szeretetére szomjazott. Ne féljünk a jövőtől. Bízzunk Istenben, a Boldogságos Szűz Máriában és Jézus Krisztusban.

Az ünnepi szentmise végén, Kuglis Gábor házigazda-plébános megköszönte mindenkinek az ünnepi szentmisén való részvételt, segítséget, imát, szervezést, támogatást. Továbbá megköszönte paptestvéreinek, hogy elfogadták a meghívást és részt vettek, együtt ünnepeltek a közösséggel e csodaszép vasárnapon. Jelen volt Pitó Lajos plébános Monospetriből, valamint Mihály Balázs Micskéről.

Nem utolsó sorban Bakos Gábor plébánosnak szólt köszönet, hogy elvállalta a szentmise celebrálását és igazán mélyreható szavakat intézett a hívekhez. Tibor Péter helyi kántor és a kórus is köszönetben részesült a zenei szolgálatért.

Tatai István