Publicații cu caracter informativ ale Episcopiei Romano-Catolice de Oradea

Ajungând la a treia fază a lucrărilor de restaurare și refuncționalizare ale Palatului Episcopal Romano-Catolic din Oradea, respectiv cu ocazia finalizării lucrărilor de reabilitare a grădinii palatului, recent au fost pregătite mai multe materiale cu caracter informativ sub formă de imprimate sau în format digital, care în mare parte sunt deja accesibile publicului larg.

Pagina web www.sanctusladislaus.ro/ro a Biroului de Turism Religios oferă vizitatorilor informații utile cu privire la moștenirea Sfântului Ladislau, indicând spre obiectivele care merită a fi vizitate, punând în vedere și unele servicii care vor fi accesibile în perioada următoare.

Vizitatorii se pot familiariza cu grădina palatului episcopal recent reamenajată în mai multe feluri. Afost publicat în cinci limbi (maghiară, română, engleză, germană, slovacă), în colaborare cu Parcul Dendrologic din Szarvas Ungaria, partener al Episcopiei Romano-Catolice de Oradea în proiectul transfrontalier RO-HU, un album intitulat „Arcadii pe malul Crișului”, care prezintă în detaliu trecutul și prezentul celor două obiective turistice.

Cu scopul promovării grădinii palatului, a fost redactată în cinci limbi și publicația intitulată „Grădini storice pe malul Crișului”. Prin aceasta, cei interesați pot să cunoască mai bine și speciile de arbori care se regăsesc în grădină.

Întregul material al broșurii poate fi consultat în format digital pe pagina web interactivă care prezintă grădina palatului episcopal: www.baroque-garden.ro/ro. Se găsesc aici foarte multe elemente grafice utile precum și o aplicație pentru telefon mobil, ce poate fi găsită și descărcată cu denumirea „greening footprints”.

Atât pagina web, cât și aplicația pentru mobil oferă în afara elementelor textuale și grafice, și un material audio despre proveniența, utilitatea plantelor grădinii, dar și despre referințele biblice ale acestora, toate acestea în cele cinci limbi amintite anterior.

La intrarea în Palatul Episcopal, vizitatorii vor avea în curând la dispoziție un monitor informațional digital, cu ajutorul căruia vor putea consulta toate informațiile deja amintite.

Platforma care adună toate materialele informaționale în format digitală este pagina web oficială a Episcopiei Romano-Catolice de Oradea: www.varad.org/ro. Cei care vizitează această pagină, cu ajutorul portalului de știri diecezan http://stiri.varad.org/ro. pot obține informații despre principalele evenimente cu caracter liturgic, pastoral, cultural sau educațional, care se desfășoară în dieceză.

Prin accesarea platformelor și instrumentelor cu caracter informativ prezentate mai sus, vizitatorii grădinii palatului episcopal se pot familiariza cu această locație încă înaintea sosirii la Oradea, iar cei deja prezenți, pot obține informații interesante legate de acest spațiu de recreere.

În interiorul Palatului Episcopal în prezent se mai desfășoară lucrări de renovare, urmând ca porțile acestui edificiu reprezentativ să se deschidă în fața vizitatorilor în prima parte a anului viitor.