Fájdalmas Szűzanya búcsú a nagyváradi premontrei templomban

Szeptember 15. a Fájdalmas Szűzanya (más szóhasználattal Hétfájdalmú Szűzanya) emléknapja. A Váradhegyfoki Premontrei Kanonokrendi Prépostság nagyváradi széktemplomát is a Fájdalmas Szűzanya tiszteletére szentelték fel. A kedd esti ünnepi búcsús szentmisét Fejes Rudolf Amzelm prépost prelátus-apát mutatta be, majd a Fájdalmas Szűzanya szobra előtt imádkozta el a Szűz Mária imákat és fohászokat.
A pálos rendi szerzetesek idejében épült templom (1741-1766), a XIX. század eléjétől a premontrei rendé lett, akik tovább vitték a pálos szerzetesek, a Hétfájdalmú Szűzanya iránti tiszteletét. A pálos rend e Mária kultuszának legjelentősebb helye volt a felvidéki Sasvár. Az itteni basilica minor kegytemplomban található az a XVI. században aranyozott fából készült csodatevő kegyszobor, amely ábrázolja a szenvedő Szűzanyát ölében a halott Fiával (Piéta). A pálosok idejéből e kegyszobor hiteles másolata található a premontreiek nagyváradi templomában.
Szebeni Lajos