A Bécsi Szent István Egylet ismét támogatta a Szent László Iskolát

Az iskolánk alapítójáról, Nogáll Jánosról nevezett emlékszobát 2011. május 20-án avattuk fel. A hajdani Szent Vince Intézet emlékszoba-avatóján a nagyváradi Vincés nővérek is részt vettek, akik az ausztriai Grazból érkeztek Váradra 1878. decemberében, és a kommunista rendszer bevezetéséig huszonnégy rendházban, illetve számos tanintézetben tevékenykedtek, ezek között iskolánkban is. Az emlékszoba legreprezentatívabb darabját, Nogáll János püspököt ábrázoló festményt a nővérek őrizték és adták vissza az iskolának, amikor a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum beköltözött az épületbe.

Amikor Gróf Pongrácz Vilmos, az iskolánkat támogató Bécsi Szent István Egylet, Szent Istvánról nevezett Ösztöndíj Alapot kezelő felelős referense első ízben látogatta meg iskolánkat, elmondtuk neki, hogy a festmény restaurálásra szorul – hiszen sokáig, nem egészen kedvező körülmények között várt arra, hogy ismét helyet kapjon az iskolában – de pénzhiány miatt ez sajnos nem volt lehetséges.

Pongrácz Vilmos akkor a rá jellemző nagylelkűséggel felajánlotta, hogy személyesen vállalja a kép restaurálásával járó költségeket. A képet azóta gyönyörűen felújították és 2020. szeptember 22-én át is adták az iskolának.

Köszönet az iskola alapítójának és a Vincésrendi Nővéreknek az iskolánkért, valamint az értékes szellemi és anyagi adományokért. Köszönet a Bécsi Szent István Egylet nagylelkű referensének, aki nem csak közbenjár külföldi ösztöndíjasaink támogatásában de személyesen is segíti azokat, illetve lehetővé teszi keresztény kultúránk és iskolai értékeink átmentését az utókor számára.

Isten fizesse gondoskodó jóságukat!

Zalder Éva Mária ösztöndíj referens

Rejtő Csaba karbantartó