Szentmisét mutattak be a nemrég elhunyt Marie de la Trinité Hubert orsolyita nővér lelki üdvéért

A 93 éves korában elhunyt Marie de la Trinité Hubert orsolyita nővér lelki üdvéért mutattak be szentmisét a nagyváradi székesegyházban vasárnap, 2020. október 25-én. A Szentháromságról Nevezett Mária Nővér 2012 őszéig volt a nagyváradi orsolyita rendház főnöknője, amikor a közösség 240 évnyi áldásos tevékenység után felfüggesztette jelenlétét a városban.

A szentmise bevezető részében Fodor József általános helynök felidézte, hogy az 1989-es rendszerváltozást követően jött Sr. Marie de la Trinité Hubert Nagyváradra. Sokat tevékenykedett itt, próbálta újraindítani, megszervezni nálunk az orsolyita rendet, s hogy utánpótlás hiányában végül nem járt sikerrel, az nem az ő vétke volt, hanem talán a mi hibánk, mert nem imádkozunk eleget a papi és szerzetesi hivatásokért, noha Krisztus azt mondta követőinek: „Kérjétek az aratás Urát, adjon munkásokat az aratáshoz!”.

A továbbiakban a vikárius felolvasta a Lyon-i Colette Anya, általános főnöknő vonatkozó írását. Mint elhangzott, a Szentháromságról Nevezett Mária Nővér mélyen keresztény családból származott. Nantesban, az orsolyita Blanche de Castille Iskolában végezte tanulmányait, hivatása is az orsolyita nővérekkel és közösséggel való kapcsolatából született. Egyetemi tanulmányait filozófia szakon végezte, szerzetesi képzése után kedves, régi iskolájába került, ahol hosszú éveken át kitünő filozófia tanárnőként működött, a szülők és a tanítványai egyaránt nagyra értékelték munkáját. Nagyon figyelmes volt a fiatalok iránt, ő lett az öregdiákok felelőse, összekötője is. Nemzetközi találkozókat szervezett számukra rendszeresen, szívén viselte családjaik örömét és gondját. Többször utazott Afrikába, Szenegálba, ő volt a közösségek felelőse. Több éven át Szlovákiában is teljesített missziós szolgálatot.

Orsolyita káptalanokon vett részt, és Colette Anya kérésére elvállalta, hogy Váradon egy kis orsolyita közösséget alakítson újra, melynek az elöljárója lett. A cél az volt, hogy ne maradjanak elszigetelten azok a helyi apácanővérek, akik a kommunista időkben üldözést szenvedtek, szétszóratásba kényszerültek. Teljes önátadással, nagy szívvel, semmit sem sajnálva végezte missziós munkáját, mert szerette az ittenieket, nagyraértékelte a helyi egyházmegye tanúságtételét, és azt, hogy a nehéz évek helytállása után újra felemelkedett, virágzóvá vált. Sok nagyon kedves barátot is szerzett Nagyváradon. Nagy gondot fordított az Ady Endre Középiskola renoválására, szívén viselte, hogy a diákok a legjobb körülmények közt tanulhassanak. Mélyen vallásos, imádkozó lélek volt. Misszionárius és úttörő szellem, bátorság és szeretet töltötte el, ami a Szentlélek ajándéka. Meghatározó volt életében a szegények szeretete, mely mindig konkrét akciókban, tettekben nyilvánult meg.

Ciucur Losonczi Antonius