Noua circulară a ierarhului cu ocazia solemnității Cristos Regele Universului

În Biserica Romano-Catolică Solemnitatea Cristos, Regele Universului marchează Sfârșitul Anului Liturgic. Cu această ocazie episcopul diecezan Böcskei László a trimis a circulară preoților și crencioșilor, în care revine cu o retrospectivă a ultimelor luni marcate de pandemie și în viața bisericii. Redăm în continuare integral conținutul circularei.

 

SOLEMNITATEA CRISTOS REGE  ÎN TIMP DE PANDEMIE

Preacucernici Confrați Preoți, Dragi Credincioși!

Odată cu sărbătoarea Cristos, Regele Universului, se încheie și anul bisericesc și liturgic 2020, an pe care îl putem cataloga ca fiind unul cu totul special. Sărbătoarea este un bun prilej, pentru ca inspirându-ne  din experiențele de până acum, să facem o restrospectivă pentru viitor. Prin aceasta dorim să  ne alimentăm speranța, și să ne întărim credința în iubirea providențială a lui Dumnezeu. Versetul psalmului ales ca motto al celui de al 52-lea Congres Euharistic Internațional, poate să ne ajute în această retrospectivă. Căutând neobosit căile noi oferite de aceste vremuri, fără să ne cramponăm  în realități trecătoare și incerte, vrem să aspirăm cu mult curaj  spre „Noul Sion”, despre care amintește și psalmistul: Toate izvoarele mele sunt în tine!” (Psalm 87, 7).

1. Despre anul liturgic în general, și în timpul prezent! „Sfânta Maică Biserică socotește de datoria ei să celebreze printr-o comemorare sacră, în anumite zile din cursul anului, opera mântuitoare a Mirelui său divin… Ea desfășoară în ciclul anual, întregul mister al lui Cristos, de la întrupare și naștere până la Înălțare, la ziua Rusaliilor și până la așteptarea fericitei speranțe și a venirii Domnului.”(SC102). Prin retrăirea în acest mod a evenimentelor mântuirii, viața noastră devine frumos nuanțată, oferindu-ne trăiri spirituale profunde. Practicile religioase de peste an ne poartă spre îmbogățirea spirituală, care ne inspiră către izvoarele reconcilierii și ale înnoirii. Întrucât celebrarea misterului central al credinței noastre vrem să pătrundă întreaga noastră viață, trebuie să căutăm neobosit, ca și în afara sfintei liturghii, imaginea lui Cristos să devină perceptibilă prin numeroasele forme de manifestare ale vieții noastre religioase individuale și de comunitate. Aceasta este esența chemării și a misiunii noastre! Pentru împlinirea acesteia, cu previziune atentă planificăm diferitele etape ale anului liturgic, pentru ca prin mijloacele sfințirii, ale învățării și aprofundării, prin clădirea comunităților și numeroase manifestări de caritate, să oferim lumii o mărturie vie despre evanghelia bucuriei și a păcii. Concentrându-ne atenția spre Congresului Euharistic Internațional, am propus și pentru anul 2020 un program de activități consistent și diversificat, pentru a-L descoperi pe Dumnezeul iubirii în comunitățile noastre (vezi OC VI./2019., 2461/2019.).

Pandemia de Covid 19  provocată de coronavirus însă, răspândindu-se rapid pe tot globul, a impus pe neașteptate un Stop majorității inițiativelor și activităților prevăzute. Consecința acestei pandemii a fost necesitatea de a renunța rând pe rând la aproape toate planurile noastre inițiale, în timp ce am fost nevoiți să experimentăm e tensiunile și suferințele provocate de carantină și izolare. Să ne gândim doar la frumoasele noastre sărbători, la triduumul pascal, sau la pelerinajul diecezan, atunci când preoții au celebrat sfintele liturghii singuri, cu bisericile goale și fără prezența credincioșilor. Sau să reiterăm acele ocazii, la care ne-am străduit mereu să clădim și să întărim comuniunea între noi, cu prilejul diferitelor întâlniri așteptate. Nu putem omite nici distanțarea care ne-a fost impusă prin păstrarea distanței sociale și acoperirea feței cu mască, toate acestea ducând parcă la încețoșarea relațiilor dintre noi. Ne-am trezit dintr-o dată privați de bucuria întâlnirilor și a sărbătoririi împreună, privați de bucuria fețelor zâmbitoare, a îmbrățișărilor și a apropierii atât de necesare în relații interumane normale. Această transformare radicală însă, oricât de mult i-ar fi afectat pe mulți dintre noi – mă gândesc aici în mod deosebit la cei care au fost privați de celebrările comune atât de mult așteptate, s-au posibilitatea participării la sacramente, totuși, în planul etern al lui Dumnezeu poate aduce beneficii în dezvoltarea noastră spirituală.

Psalmistul vorbește despre izvoare, mai exact despre izvoarele dătătoare de viață celor care se inspiră din ele. În retrospectiva noastră pentru viitor trebuie să rămânem la izvoarele adevărate. Să nu regretăm deci, ceea ce nu am reușit să realizăm conform planurilor noastre în această perioadă. Dacă am face acest lucru, am crea cu ușurință aparența, cum că noi înșine dorim să fim izvoare. Mai degrabă să contemplăm ceea ce am reușit să realizăm cu harul lui Dumnezeu în acest timp greu, în apropierea adevăratului Izvor, Isus Cristos. În acest gând, doresc să mulțumesc confraților mei preoți și tuturor credincioșilor pentru tot ceea ce au întreprins și și-au asumat din punct de vedere al trăirii credinței, al mărturiei și al susținerii reciproce în comunităților noastre în acest timp de pandemie! 

2. Solemnitatea Cristos Rege. – „De săptămâni pare că s-a lăsat seara. Un întuneric dens s-a adunat asupra Piețelor noastre, a străzilor și a orașelor; a pus stăpânire pe viețile noastre… Am fost luați prin surprindere de o furtună neașteptată și înfuriată. Ne-am dat seama că ne găsim în aceeași barcă, cu toții fragili și dezorientați, dar în același timp importanți și necesari, cu toții chemați să vâslim împreună … „Am citat cuvintele papei Francisc, rostite sub un cer plumburiu în seara zilei de 27 martie 2020, în Piața Sfântul Petru goală. Prin aceste cuvinte Sfântul Părinte nu dorește să conducă lumea către întunericul nopții, ci ne călăuzaște către lumina dătătoare de speranță, care aduce vindecare și siguranță, prin unicul Isus Cristos. „De ce sunteţi fricoşi? Încă nu aveţi credinţă?”(Mc 4, 40) – i-a întrebat Isus pe discipolii săi cuprinși de frică în barca ce se zbătea pe valuri. Prin această întrebare, Isus nu dorește să obțină  un răspuns oarecare de moment. El vine cu soluția așteptată  de ucenicii aflați într-o situație de criză. „Domnul ne interpelează și, în mijlocul furtunii noastre, ne invită să redeșteptăm și să activăm solidaritatea și speranța … Avem o ancoră: în crucea sa am fost salvați.! – conclude papa Francisc în amintitul discurs.

În perioada de criză prin care trecem, solemnitatea Cristos, Regele Universului ne amintește de numeroasele umbre ale vieții noastre, cu care deseori ne familiarizăm ușor. De multe ori ne deranjează lumina și căutăm lentile mai umbrite, pentru ca vederea să ne-o adaptăm la propriile noastre dorințe, interese și confort, și nu la realitatea vie. De multe ori clasificăm și stabilim priorități, trecând cu ușurință peste ordinea pe care Creatorul a lăsat-o ca amprentă a imaginii Sale în această lume. Câte semne nu putem identifica în această lume despre omul, care pretinzându-se regizor atotputernic al întregii lumi, lasă în urma sa dezordine și distrugere, în timp ce se simte tot mai mult părăsit în umbra pericolelor care îl pândesc.

„Toate izvoarele mele sunt în tine!” (Psalm 87, 7). În cuvintele psalmistului îl putem recunoaște pe Isus. În aceste timpuri cu pericole cauzate de pandemie, Isus ne încurajează din nou: „Nu aveți teamă!” (Mc 4, 40) – Este o încurajare personală, pentru a spori credința. În retrospectiva noastră pentru viitor, să ne gândim cu sinceritate și la acest aspect: am reușit oare să transform singurătatea impusă, izolarea față cei dragi, prieteni, cunoscuți, reorganizarea vieții de comunitate, în prilej de aprofundare a legăturii mele personale cu Cristos, regele universului? Rugăciunea personală și meditația, adorația și timpul petrecut în prezența lui Isus, conduc la reevaluarea permanentă și reactivarea intensă a relațiilor noastre în timpul încercărilor. În acest sens, doresc să mulțumesc celor, care prin rugăciune, prin fapte de caritate, în numele lui Isus au oferit mângâiere și alinare acelora care, în întunericul încercărilor, și-au trăit situația ca fiind fără speranță.

3. Despre misiune și responsabilitate în timpul pandemiei! – Afirmația principală a versetului citat din Psalmul 87 ne arată o calea precisă: „Toate izvoarele mele sunt în tine!” (Psalmi 87, 7). În perioada de după robie, psalmistul ilustrează speranța de viitor a poporului ales, care se va împlini în noul Sion, în noul Ierusalim. – Și pentru noi este o încurajare necesară, ca să nu obosim în așteptare, și să nu cedăm acelor pericole, care în aceste timpuri grele, deseori în mod perfid, prin ispita comodității, contribuie la degradarea relațiilor noastre și la slăbirea comunităților. Trebuie să conștientizăm mai degrabă faptul, că omenirea întreagă trăiește un timp al luptei. Unii duc această luptă împotriva virusului, inamicul necunoscut, pentru a-i salva pe cei grav bolnavi. Alții luptă pentru prevenirea răspândirii pandemiei, pentru a reduce efectele devastatoare ale acesteia în viața multor oameni. Alții luptă pentru supraviețuire în economie, în aproviziionare, în educație. Dar există și unii, care nu fac altceva, decât să caute țapi ispășitori, care se ghidează după propriile idei și scenarii, învinuind pe toată lumea pentru răspândirea virusului, inclusiv pe preoți și poporul credincios din biserici.

Când va veni Fiul Omului în gloria lui, împreună cu toţi îngerii, atunci se va aşeza pe tronul gloriei sale. Şi se vor aduna înaintea lui toate neamurile, iar el îi va despărţi pe unii de alţii:… va pune oile la dreapta sa, iar caprele la stânga.”(Mt 25, 31) – citim în evanghelia solemnității Cristos Rege. – Actul justiției indică aici și acum spre importanța responsabilității asumate, care în timpul situațiilor de criză cu probleme majore în întreaga lume, trebuie să se manifeste accentuat în mărturia statornică a omului creștin. În retrospectiva pentru viitor trebuie să redescoperim răspunderea ce izvorăște din misiunea creștină pe care o avem, care dincolo de false teorii, trebuie să ne conducă la faptele de frățietate, solidaritate și susținere reciprocă. În vremuri extraordinare, trebuie să ne adaptăm viața la reguli extraordinare – a afirmat un oficial, la anunțarea noilor măsuri de restricție. Pentru noi, aceasta trebuie să însemne, că în vremuri extraordinare trebuie să se manifeste în mod extraordinar iubirea reciprocă. Gesturi mici pentru exprimarea apropierii sufletești, renunțări fără răzvrătire, servicii mai mici sau mai mari aduse celorlalți în transmiterea mesajului de speranță: toate acestea se transformă în virtuțile celor care șed la dreapta Fiului Omului, atunci când, și în timpul încercărilor, rămânem în planul lui Dumnezeu. Cu profundă recunoștință mă gândesc aici la toți cei, care în mediul în care trăiesc, în momentele de încercare, uneori de disperare ale familiilor și ale comunităților, sunt mesageri ai speranței și încrederii 

În încheiere și în contextul responsabilității asumate, mă gândesc și la cei care, în episcopia noastră, duminică, cu ocazia solemnității Cristos Rege, vor depune jurământul în calitate de membrii desemnați și aleși ai consiliilor parohiale. Împreună cu parohul local, să fie vestitori ai prezenței iubitoare a lui Dumnezeu, dovedindu-se slujitori ai întregii comunități, spre folosul bisericii locale și universale. Mulțumesc tuturor pentru disponibilitate, iar Dumnezeu cel bun să-i binecuvânteze pe toți, familiile lor, și tot ce fac în folosul Bisericii!

Vă încredințez pe voi dragi confrați preoți și pe toți credincioșii mei iubirii ocrotitoare a lui Cristos Rege, care să ne conducă și să ne protejeze și în anul liturgic următor.

 

DESPRE MĂSURILE DE PREVENIRE A RĂSPÂNDIRII VIRUSULUI SARS-COVID 19

Și pe această cale insist asupra aplicării și respectării măsurilor de prevenire și combatere a infectării cu virsusul COVID 19. După ce în ultima perioadă a crescut numărul infectărilor, trebuie să fim foarte atenți, ca în jurul nostru să nu apară focare de infecție, care pot determina măsuri mai aspre de combatere. În cazul unor infectări, trebuie să acționăm foarte cumpătat și fără a crea panică în jurul nostru, urmând întru toate normele autorităților competente în aceste cazuri.

Pe lângă normele generale deja cunoscute, rog pe Preacucernicii Confrați să urmărească cu atenție următoarele:

 • Pagina web a Conferinței Episcopale din Ungaria a publicat o anexă la îndrumarul intitulat: Administrarea sacramentelor în timp de pandemie. Având în vedere, că pe teritoril diecezei noastre se folosesc textele liturgice de limbă maghiară elaborate în această conferință episcopală, anexa publicată acum ne poate fi de ajutor în practica pastorală actuală.
 • Diferitele măsuri restrictive determină, ca o anumită categorie de credincioși să nu poată participa la sfintele liturghii celebrate în biserică. Este vorba de cei mai vulnerabili: bătrânii și bolnavii. În astfel de situații, mulți urmăresc sfintele liturghii transmise prin mijloacele media. Trebuie să insistăm permanent, subliniind faptul, că participrea la sfintele liturghii transmise prin mijloace media presupune o pregătire interioară-spirituală, dar și exterioară adecvată, pentru a putea beneficia de harurile sfintei celebrări. Trebuie așadar, să asigurăm un cadru potrivit celebrării urmărite, așezând spre ex. o cruce pe masă și aprinzând o lumânare. Deasemenea, trebuie evitată orice sursă, care ar deranja în timpul celebrării.
 • Nu doar credincioșii sunt îndrumați să participe disciplinat la celebrările transmise prin mijloacele media. Revine și preoților obligația, de a da dovadă de disciplină liturgică, conformându-se rubricilor prevăzute și evitând orice improvizație care nu este demnă de sfânta celebrare sau poate deranja sfințenia acesteia.
 • Cu ocazia celebrărilor din biserici, să respectăm și să impunem respectarea normelor de prevenire a răspândirii virusului. Preotul celebrant să poarte mască la oferirea sfintei împărtășanii și să-și dezinfecteze mâinile atât înainte cât și după sfânta împărtășanie.
 • Bisericile noastre să rămână în continuare deschise și în acele zona, unde din cauza carantinării, autoritățile nu recomandă celebrări în spații închise. Biserica să ofere în permanență locul pentru reculegere și rugăciune celor, care caută aici liniștirea sufletului.
 • Recomand Preacucernicilor Confrați, ca în rugăciunile proprii dar și în sfintele liturghii să includă intențiile credincioșilor și ale comunității. Să ne rugăm în special pentru cei bolnavi și pentru familiile lor, pentru cei care lucrează în medii foarte expuse, pentru cei răposați.
 • Așa cum am insistat și în circulara anterioară, să continuăm rugăciunile pentru încetarea pandemiei. După fiecare rugăciune să invităm credincioșii, la o rugăciune comună pentru această intenție.

 

ADORAȚIE EUCHARISTICĂ ÎN AJUNUL SĂRBĂTORII CRISTOS, REGELE UNIVERSULUI

Răspunzând inițiativei organizatorilor celui de-al 52-lea Congres Eucharistic Internațional, comunitățile noastre parohiale și cele de religioși și-au asumat participarea la adorația eucharistică de 24 de ore organizată sâmbăta, 21 noiembrie 2020,  în ajunul Sărbătorii Cristos, Regele Universului.

Să informăm credincioșii noștri despre ora stabilită la care adorația eucharistică va avea loc în parohia proprie, invitându-i la o participare activă, chiar dacă în condițiile de pandemie, în anumite ore aceasta se poate realiza doar prin rugăciune individuală la domiciliu.

Acest lanț de rugăciune să aducă multe roade în comunitățile noastre, ajutându-ne să fim mesagerii bucuriei și a speranței, edificatori ai împărăției lui Cristos, regele întregului univers!

 

LUMINIȚE DE ADVENT – INTENȚII COMUNE DE RUGĂCIUNE

Prima duminică de advent marchează și începutul unui nou an bisericesc. Putem deja afirma, că în acest an, săptămânile de advent și sărbătoarea Nașterii lui Isus nu vor fi ca cele de până acum. Datorită măsurilor restrictive față de propagarea virusului Covid 19, suntem nevoiți să renunțăm la foarte multe tradiții, care aparțin de viața noastră religioasă în acest timp de sărbătoare. Având în vedere, că în perioada imediat următoare nu ne putem aștepta la o îmbunătățire radicală a situației, trebuie să căutăm cât mai multe posibilități pentru a salva atmosfera sărbătorească în comunitățile noastre.

Este momentul, ca preoții și colaboratorii lor, să dea dovadă de multă creativitate și ingeniozitate, astfel încât mesajul așteptării din advent, dar și cel al Nașterii Domnului, să ne surprindă și de această dată. Este important, ca să găsim toate căile posibile, pentru a putea împărtăși unii altora mesajul bucuriei de Crăciun, arătând, că în ciuda distanțării fizice, suntem atenți unii față de alții, suntem solidari și disponibili pentru a ajuta acolo unde este nevoie.

 „Luminițe de advent” – cu acest motto invit pe toți credincioșii mei la un lanț de rugăciune, pe care am dori să-l împletim împreună în aceste săptămâni premergătoare Sfântului Crăciun. În centrul acestei inițiative se află coroana de advent, pe care și în acest an dorim să o pregătim în casele noastre, în biserici și în piațeta din fața catedralei noastre episcopale. În ajunul fiecărei duminici de advent, în fața catedralei episcopale din Oradea vom aprinde solemn lumânarea corespunzătoare duminicii, invitând un grup reprezentativ al celor care în aceste luni se află în prima linie a slujirii, oferindu-le drept mulțumire rugăciunile noastre. A doua zi, în liturghiile duminicale de advent, la fiecare celebrare vom relua aceste intenții de rugăciune în toate bisericile parohiale și filiale, oferind jertfa tuturor, ca pregătire pentru venirea Domnului.

Intențiile de rugăciune stabilite deja, care doresc să fie preluate în fiecare parohie, sunt următoarele:

 • 28 noiembrie, ajunul primei duminici de advent la catedrală, și duminică 29 noiembrie, I. duminică de advent în bisericile parohiale:

ne rugăm pentru lucrătorii din domeniul sanitar(medici, ambulanțieri, asistenți, personal auxiliar).

 • 5 decembrie ajunul celei de a doua duminici de advent la catedrală, și 6 decembrie, a II-a duminică de advent în bisericile parohiale:

ne rugăm pentru lucrătorii din învățământ, pentru personalul didactic și auxiliar, pentru părinți.

 • 12 decembrie ajunul celei de a treia duminici de advent la catedrală, și 13 decembrie, a III-a duminică de advent în bisericile parohiale:

ne rugăm pentru cei care asigură ordinea publică, pentru cei din aprovizionare și servicii curente.

 • 19 decembrie ajunul celei de a patra duminici de advent la catedrală, și 20 decembrie, a IV-a duminică de advent în bisericile parohiale:

ne rugăm pentru personalul din căminele de îngrijire a bătrânilor și copiilor și persoanele îngrijite.  

Îi rog pe Preacucernicii mei Confrați, să includă aceste rugăciuni în intențiile duminicale, accentuând și față de credincioși importanța participării fiecăruia la acest lanț al rugăciunii oferit spre vindecarea întregii lumi.

 

PREGĂTIREA IESLEI LUI ISUS ÎN FAMILII / CONCURS

Și în condițiile mai speciale impuse de pandemie, este imperios necesar să reflectăm împreună asupra marelui mister al Crăciunului: Dumnezeu este cu noi! Pentru a promova acest mesaj și prin forme concrete și practice, episcopia noastră anunță un concurs de confecționare a ieslei lui Isus în familii. Mottoul acestei acțiuni poate fi: „Oferim un sălaș Sfintei Familii!“

Condițiile de participaare la concurs:

 1. La pregătirea ieslei se vor folosi doar materiale naturale. În planul ieslei, care să fie de maximum 50X50 cm, să fie amplasate obligatoriu personajele Sfintei Familii, celelalte personaje putând fi alese după posibilități.
 2. Ieslea să fie pregătită în familie, cu participarea copiilor, a părinților, eventual a bunicilor. Este foarte important timpul petrecut împreună la această lucrare!
 3. Ieslele confecționate vor fi predate la sediul episcopal din Oradea până la data de 15 decembrie 2020 împreună cu cinci fotografii digitale făcute în diferitele etape de confecționare a ieslei. Fotografiile se vor trimite la adresa de email: pasztoralis@varad.org.

Jurizare:

 1. Toți cei care participă la concurs, vor primi o diplomă de onoare și o carte.
 2. O comisie de jurizare va clasifica lucrările prezentate, stabilind un câștigător.
 3. Fotografiile pregătite de participanți în această temă, vor fi postate pe pagina web a episcopiei noastre, urmând ca pe baza aprecierilor primite să fie stabilit încă un câștigător.

Pentru alte informații referitoare la acest concurs, folosiți adresa de email: pasztoralis@varad.org sau numărul de telefon 0757-061859.

Rog pe Preacucernicii Preoți și pe cateheți, să sprijine această inițiativă, informând credincioșii și încurajându-i, ca și sub această formă să participe la pregătire sărbătorii Sfântului Crăciun.

Oradea, la 15 noiembrie 2020.

†Böcskei László

episcop