Krisztus Király ünnepe a nagyváradi székesegyházban

Két forgatókönyvet – a valóságét, melyben élünk, és egy nem e világiét, mely a gyógyulásunkra lett Isten által előre tervezve – állított párhuzamba egymással a Krisztus Király ünnepén, vasárnap, 2020. november 22-én a nagyváradi székesegyházban bemutatott szentmisén Böcskei László megyés püspök.

Az első világháborút követően XI. Piusz pápa 1925-ben szentévet hirdetett a niceai zsinat 1600. évfordulója tiszteletére, azzal a mottóval, hogy „Krisztus békéje uralkodjék Krisztus országában”. A kommunizmus, az ateizmus és a szekularizmus terjedése veszélyeztette az emberiséget, ezért a katolikus egyházfő szükségét érezte annak is, hogy az említett év végén Krisztus hatalmára rámutatva elrendelje Krisztus Király ünnepét. E méltóságteljes ünneppel a családok, a népek, mindannyiunk békéjének Urát akarta előtérbe állítani, hangsúlyozva, hogy Krisztus a szenvedésével, a kereszthalálával és a feltámadásával szerezte hitelességét a világ üdvösségére – magyarázta a tegnap délben a nagyváradi székesegyházban bemutatott szentmisén Böcskei László megyés püspök.

A váradi egyházmegye vezetője prédikációjában (az egyik mellékoltár Krisztus a kereszten-festményére utalva) két forgatókönyvet – a valóságét, melyben élünk, és egy nem e világiét, mely a gyógyulásunkra lett Isten által előre tervezve – állított párhuzamba egymással. Arra hívta fel a figyelmet: napjainkban az emberiség, és különösen a fiatalabb generációk tagjai talán az eddigieknél is jobban veszélyeztetve érzik magukat, mert nem tudnak könnyen és helyesen eligazodni a világban. Sokak hatalomharcának, felemelkedésének és összeomlásának lehetünk a tanúi, és a koronavírus-járvány az elmúlt hónapokban bebizonyította, hogy a világ fejlődése kirakatcikké válhat egyik napról a másikra. Félünk, veszélyben érezzük magunkat, egyensúlytáncot járunk a két véglet, a realitás és a vágyaink közt. Nem merünk közeledni egymáshoz, és eltakarjuk az arcunkat.

Ezek a tények, kár tagadni, de ezekkel szemben ott van egy nem e világi forgatókönyv is, mely a kiutat jelentheti számunkra. A megtérésé, mely környezetünk minden dimenzióját egyensúlyban tartja. Krisztusé, aki az önmagából kivetkőző odaadást jelenítette meg a kereszten, a kiszolgáltatottság és a törékenység minden érzékelhető jelét mutatta meg nekünk úgy, hogy nem tartott távolságot tőlünk, nem takarta el sem az arcát, sem a testét, mégsem jelent veszélyt számukra, mert „a lelke életet adó lélek nekünk”.

2020-ban Krisztus Király ünnepének tehát három kulcsmondata van: nincs minden elveszve bennünk és körülöttünk, hiszen van kiút, a megtérés útja; az igazi gyógyulást Isten forgatókönyvében találjuk, és ennek megvalósulását Krisztus az ő világot átölelő szeretethatalmával valósítja meg; és bár mi sokszor átnézünk rászoruló felebarátaink feje felett, az Úr mindig betekint a mi életünkbe – fogalmazott a főpásztor.

Ciucur Losonczi Antonius/Bihari Napló

KÉPEK  |  VIDEÓ