Betlehem a nagyváradi székesegyház előtti téren

Böcskei László megyés püspök áldotta meg péntek délután, 2020. december 4-én az életnagyságú szobrokból álló új betlehemet a püspökség alkalmazottainak, a város papságának, és az érdeklődő híveknek a jelenlétében a nagyváradi székesegyház előtti téren.

A betlehem a Szent Lukács evangéliumában leírt történetet eleveníti meg előttünk, amikor Mária és József útban Jeruzsálem felé, Betlehem határában egy egészen egyszerű helyen megpihen. Megszületik a kis Jézus, és ezáltal elindul Isten tervének a kibontakozása. Emlékeztet arra a nagy igazságra, hogy Isten megtette az első lépést felénk úgy, hogy egy tehetetlen újszülött gyermek képében jött közénk, és várja, hogy elfogadjuk őt. Engedjünk a magunk gőgjéből és keménységéből, fogadjuk el őt és egymást is. „Ez egy olyan találkozás, mely nem fertőz. Meg kell hogy értse a világ: az Istennel való találkozás erőforrás számunkra, és lehetséges, mert ezt nem lehet korlátok közé szorítani” – fogalmazott Böcskei László megyés püspök.

A betlehemállítás gondolata amúgy már az elmúlt években is körvonalazódott a római katolikus püspökség berkeiben, de akkor még a mostanihoz képest más körülmények közt készülődtünk karácsony ünnepére. Az idén azonban látva azt, hogy a koronavírus-járvány nem múlik, és biztosan érinteni fogja a karácsony hagyományos megünneplését is, felvetődött: hogyan lehetne átmenteni a karácsony hangulatát és üzenetét a mai időkben anélkül, hogy megéreznénk annak hiányát, amit eddig olyan nagy örömmel éltünk át. A találkozásokat a betlehemi jászolnál, a közös éneklést, a meghittséget. „Sajnos azt tapasztaljuk, hogy az emberek lassan mindenről lemondanak, hiszen sok mindent nem lehet megvalósítani. Sok minden valahogy kiesik az életünkből, és éppen ezt akartuk elkerülni azzal, hogy lehetőséget teremtünk arra, hogy a Betlehem üzenete egészen közelről érintsen meg bennünket. És hol érinthet meg közelről? Az utcán, egy köztéren, egy olyan kertben, ahová bárki bármikor betérhet, és szembesülhet a betlehemi jászollal, a szent családdal, a napkeleti bölcsekkel. Nem hiszem, hogy van olyan ember, aki érzéketlenül el tud menni mellettük. Inkább megáll, és ha mást nem is tesz, legalább elcsodálkozik egy kicsit, lélekben elcsendesedik” – nyilatkozta a főpásztor. Hozzátette: a szigorítások közepette is lehetőségeket kell teremteni az effajta találkozásokra, melyek során az ember megtapasztalhatja, hogy Isten közel áll hozzánk, Jézus értünk megszületett. Eljön most is a mi életünkbe, igenis van tehát okunk az örömre. Van mire készülnünk, még ha nem is úgy, ahogyan szeretnénk, vagy amihez eddig hozzászoktunk a hagyományaink mentén. „Másképpen ugyan, de a lényeg nem hiányozhat az életünkből. Ezt szeretnénk közvetíteni és továbbítani a híveink és a nem híveink felé, az ide látogatók, az idegenek és a turisták felé. Van reményünk, és van miért a jövőbe néznünk. Engedjük- mert csak rajtunk múlik-, hogy a karácsony öröme behatoljon a mi szívünkbe” – tanácsolta a főpásztor.

Olyan tárgyakat is kiállítottak, melyek a korabeli idők hangulatához kötődnek, illetve megtalálhatóak voltak egy istállóban- ezek mind a néhány nappal ezelőtt elhunyt Raáb Rudolf gyűjteményéből származnak. Ezek segítségével is rácsodálkozhatunk arra, hogy Isten cselekszik értünk. Az embernagyságú szobrokat pedig egy lengyelországi műhelyből szerezték be, ügyelve arra, hogy valósághűek legyenek.

Forrás: eron.ro

KÉPEK  |  VIDEÓ