Karácsony éjféli szentmise a nagyváradi székesegyházban

A járványhelyzet miatt idén 20.00 órától mutatta be 2020. december 24-én a karácsony éjféli ünnepi szentmisét Böcskei László megyés püspök a nagyváradi székesegyházban. A karácsony a jászolépítés ideje, amikor kilépünk a fárasztó és megszokott hétköznapokból- fogalmazott. Ne féljünk, hanem induljunk el bátran, és ajándékozzuk magunknak és egymásnak Jézus Krisztust – tanácsolta.

Az ünnepi szentmise bevezető részében Böcskei László megyés püspök azt emelte ki: karácsony titka a hozzánk érkező Isten-gyermeket állítja elénk, aki azért jön, hogy szerte foszlassa sokféle szorongásunk és félelmünk homályát, és megmutassa nekünk az Atyához vezető utat. Karácsony ünnepe ugyanakkor azt jelenti- és ebben az évben különösképpen: nem engedjük azt, hogy téves utakra vezessenek bennünket a jelen idők megpróbáltatásai. És mert Isten együtt érzett velünk és közénk jött, mi is legyünk figyelmesek egymást iránt. Legyünk figyelmesek, hogy igazságban szeressünk, és mások életét a mi életünkkel gazdagítsuk.

Azt kérte ezután az egyházmegye főpásztora: a jelenlevők külön gondoljanak azokra, akik nem jöhettek el, talán azért, mert veszélyeztettebbek, vagy mert szolgálatban vannak. Gondoljanak a betegekre, és mindazokra, akik ápolják és gondozzák őket, illetve azokra is, akiknek szolgálatteljesítése karácsony éjszakáján is egy ajándék lehet a megszületett Jézusnak. “Foglaljuk imáinkba az időseket, a magányosokat, azokat, akik távol szeretteiktől kénytelenek ünnepelni az isteni szeretetnek az ünnepét” – tette hozzá.

A prédikációban Böcskei László néhány órával korábbi élményét idézte, amikor egy fiatal családot pillantott meg, mely a délután 6 órai szentmisére igyekezett a székesegyházba. A szülők kézen fogva mentek a gyermekükkel, aki állandóan feltekintett az égre, és a csillagot kereste. “Remélem, hogy mindannyian ilyen vágyakozással és lelki örömmel jöttek megünnepelni Krisztus születését. Nem lefelé néznek, az elmúlt hónapok gondjainak kényszere alatt, hanem felfelé tekintve a jelet keresik, melyet Isten nekünk készített, és amivel meg akar örvendeztetni bennünket ezen a szent ünnepen”- fogalmazott a főpásztor, aki szokásától eltérően ezúttal nem a szentmise végén, hanem mindjárt az elmélkedése elején egy lelkiekben gazdag ünnepet kívánt mindenkinek, azért hogy erősödjünk a hitben, a reményben és a szeretetben. “Ez az, amit mondani tudok mindazoknak, akikkel az idei ünnepen találkozom, és ez az, amit hallani is szeretnék mindazoktól, akik hozzám hasonlóan az élet sokféle homályában keresik a biztonságra vezető fényt és az életet adó világosságot” – magyarázta.

Arra is visszaemlékezett ezután a megyés püspök: az adventi időszakban felfigyelt arra, hogy sokan elhaladtak a téren felállított betlehem előtt. A legtöbben meg is álltak, egy kicsit elcsendesedtek, majd továbbmentek. De vajon mit vittek magukkal, mi maradt meg bennük ezen találkozás után? Vittek magukkal valami újat, amely reménnyel töltheti el őket, és meghozza számukra a boldogságot és lelki örömöt, amikre mindannyian vágyunk?- tette fel a kérdést, majd egy néhány évvel ezelőtti újságcikkből idézett, mely arról számolt be, hogy a sümegi ferences kegytemplomban egy jászolt állítottak úgy, ahogyan azt Assisi Szent Ferenc is tette több évszázaddal korábban. Karácsony ünnepe ugyanis a jászolépítés ideje, amikor a hittel élő ember nagyobb odafigyeléssel és komolyabban átgondolja azt, hogy Isten meglátogatott minket. Mintha jobban megérintene ilyenkor Istennek ez a látogatása, mert oly módon történik, hogy reményt hoz az ember életébe, szívébe. És az Isten-gyermek születése már nemcsak az örömnek lehet a forrása, hanem egy új életnek a kezdete, a változásnak, az újrakezdésnek az elindítója. Mélységes titokkal állunk szembe a betlehemi csoda előtt, és ezért kikívánkozik belőlünk az, hogy ezt megörökítsük, megjelenítsük, magunkévá tegyük, hogy belehelyezzük életünket a betlehemi miliőbe, hangulatba, abba a környezetbe, ahol a pásztorok megtalálták a világ megváltóját.

Azt is hangsúlyozta Böcskei László: megszólítva érezzük magunkat, mert Isten megadja nekünk a nagy lehetőséget, hogy egészen közel érezzük magunkat hozzá, személy szerint fordul mindenkihez, és mindenki számára üzenetei vannak, melyek idén még nagyobb hitelességgel rezonálnak lelkünk mélyén. És mert Isten hozzánk való közeledését nem akárhogyan lehet fogadni, ezért a karácsony kelléke a hit. “Karácsonyi hitünk az ünnep legszebb dísze”, hiszen az egész karácsonyi történet is a hit talaján bontakozott ki, hogy fényeskedjen és győzedelmeskedjen az igaz világosság. A jászolban fekvő kisded pedig nem más, mint Isten szeretetének a jele, ennek a megtestesült valósága.

Forrás: erdon.ro

KÉPEK  |  VIDEÓ