Ima a krisztus-hívők egységéért a nagyváradi székesegyházban

A nagyváradi római katolikus székesegyházban vasárnap, 2021. január 17-én elvégzett vesperással elkezdődött az idei ökumenikus imalánc a Krisztus-hívők egységéért, mely a koronavírus világjárvány miatt most különleges módon zajlik. A mottó: „Maradjatok meg szeretetemben, és sok gyümölcsöt teremtek” (Jn 15, 5–9).

A fizikai együttléttel járó összejövetelek idén elmaradnak, ezek helyett minden egyház a saját templomában vezeti le az imaalkalmakat, és online közvetítéssel buzdítja közös imára a más felekezetekhez is tartozó felebarátokat.

A vasárnapi esti dicséret keretében Böcskei László római katolikus megyés püspök arra hívta fel a figyelmet: a „Maradjatok meg szeretetemben, és sok gyümölcsöt teremtek” mottóval indult városunkban, az egyházmegyében és az egész világon ez az imahét, melyet idén is a keresztények egységéért szeretnének felajánlani. Elmélyülni akarunk az imába, hogy megtisztult gondolatokkal, a világ zajában és szorongásaink nyomasztó terhe alatt meg tudjuk hallani Isten üzenetét, és be tudjuk azt fogadni egyéni életünkbe, hogy az sok gyümölcsöt hozzon szavaink és tetteink által annak a közösségnek a javára, amelyben élünk és amihez tartozunk. „Úgy érzem, a mostani imahétnek ez lenne az egyik alapvető rendeltetése és célja: megteremteni magunkban az Istennel való társalgásnak a lehetőségét, és nála keresni választ azokra az égető kérdésekre, amelyek foglalkoztatnak bennünket, mint egyéneket, melyeknek azonban közösséget érintő és alakító erejük is van a mi kitartó és nem ritkán áldozatokat vállaló magatartásunkon keresztül” – fogalmazott.

A „Maradjatok meg szeretetemben” ugyanakkor azt is jelentheti a főpásztor meglátásában, hogy vissza kell térnünk ahhoz a szeretethez, mely életünk kezdetét, biztonságát és gazdagságát jelenti, de amelytől időközben talán eltávolodtunk. Önvizsgálatot kell tehát tartanunk a jézusi szavak fényénél, mert sok lehet bennünk a helytelen szorongás, az egymás iránti bizalmatlanság, az eltúlzott önbecsülés, a gőg és az önzés, a másokat elmarasztaló vagy háttérbe szorító szándék vagy megnyilvánulás, és még sok minden más, az életünkhöz úgymond hozzátartozó kellék gondolatokban, szavakban és cselekedetekben megfogalmazva, amelyek inkább az önmagunkra való összpontosítást helyezik előtérbe ahelyett, hogy egy testvéri közösség gazdagságának sokfajta lehetőségeit ragadnánk meg a keresztény tanúságtétel jegyében. Önvizsgálatunk pedig vezessen bennünket a keresztény egység útjának új lehetőségéhez, segítve bennünket abban, hogy összefogással és kitartással azt nyújthassuk a mai nyugtalan világnak, amire most a leginkább szüksége van: a keresztények hiteles tanúságtétele, hitünk vállalása és megélése által szolgálhatjuk az óhajtott egyensúlyt, a béke és biztonság megteremtését mindenhol.

A megyés püspök felidézte, hogy az elmúlt években az volt a gyakorlat, hogy minden ökumenikus imalánc alkalmával gyűjtést szerveztek egy-egy felekezet projektjének támogatására. A jelenlegi körülmények közepette ezt most nem kezdeményezték, de egy javaslattal állt elő. „Vállaljuk fel azt, hogy ezekben a napokban megkeressük és megteremtjük magunknak a lehetőséget, hogy a keresztények egységéért egy más felekezetű testvérrel, baráttal, szomszéddal, ismerőssel vagy akár idegennel egy rövid imát mondunk el. Merjük megszólítani a másikat, és egy ima erejéig legyünk együtt” – kérte Böcskei László.

A liturgikus zenei részt a székesegyház Szent László kórusa biztosította, Kristófi János karnagy vezetésével.

Az imahét eseményei napi lebontásban a Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor/Imádság a Krisztus-hívők egységéért című Facebook-oldalon követhetők.

Forrás: Ciucur Losonczi Antonius / erdon.ro

KÉPEK  |  VIDEÓ