Hivatások nyomában projektnap Nagyváradon

A Hivatások nyomában projektnap a korábbi évekből ismert, azonos című országos hittanversenyt helyettesíti. Hittanversenyünk éppen az idén érkezett volna a 15. fordulójához, ami mindenképpen indokolttá teszi a mindenkori résztvevők közösségbe hívását

A Nagyváradi Római Katolikus Püspökség és a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum ebben az évben az online térbe hívja az egyházmegyéink római katolikus teológiai líceumaiban tanuló IX–XII. osztályos diákokat és tanárokat. A program négy egységből áll, ezek együtt lehetőséget adnak arra, hogy diákjaink közelebbről ismerkedjenek meg az egyháztörténelem kiemelkedő egyéniségeivel, az ő Istennek és felebarátnak szentelt életük mélységeivel, értékeivel.

Témáink: Szent József, a piarista rend és Kalazanci Szent József, a premontrei rend és Szent Norbert, a pálos rend és Boldog Özséb. A témaválasztást a Ferenc pápa által meghirdetett Szent József-év, illetve az országunkban működő szerzetesrendek közelmúltbeli és idei jubileumai indokolták.

Szeretettel várják a programra a katolikus iskolák öt diákból és egy tanárból álló csapatait.

TERVEZETT PROGRAM

A programpontokba az online térben erre a célra kijelölt felületeken lehet bekapcsolódni.

9.00 – 9.50: Szentmise (online közvetítés a nagyváradi Püspöki Palota kápolnájából)

Megnyitó (Böcskei László megyés püspök, Konrád Erzsébet-Katalin, a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum igazgatója, Ozsváth Judit, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézetének oktatója, a projekt koordinátora, Benedek Ramóna hitoktató, a program koordinátora)

10.00 – 12.00: Projektbemutatók

12.00 – 12.15: Szünet

12.15 – 13.00: Hivatásuk nyomában – Találkozás piarista szerzetesekkel

13.00 – 14.00: Ebédszünet

14.00 – 16.00: Projektbemutatók

16.00 – 16.15: Szünet

16.15 – 17.15: Hivatásuk nyomában – Találkozás pálos és premontrei szerzetesekkel

17.15 – 18.00: Értékelés, zárás

A FELADATOK LEÍRÁSA

A projektnapon egy, a jelentkezés pillanatától induló projekt (1) produktumának bemutatójára, illetve három, korábban elvégzett feladat (2, 3, 4) értékelésére kerül sor. A következő egy hónapban a csapattagok együtt dolgoznak.

A benevező csapatoknak fel kell dolgozniuk mind a négy témát, mindegyik témához más-más feladatot választva (a jelzettek közül). Február 20-án a kisprojekt bemutatójára kerül sor, a többi produktumot a Trello felületen kell elérhetővé tenni február 16-ig.

1. KISPROJEKT

A feladatot minden csapatnak teljesítenie kell.

A csapatok a négy nagy témából kiválasztanak egyet, amit saját elképzelés szerint projektben, közösen dolgoznak fel.

Példák lehetséges projektcímekre (bármi más is választható):

Szent József az erdélyi (tágan értelmezve, Partiumot és Bánátot is ideértve) egyházművészetben,

Szent József, a Szent Család családfője,

Szent József, a munkás lelkisége,

A Szent Család az erdélyi egyházművészetben,

A Szent Család lelkisége,

Kalazanci Szent József lelkisége és munkássága,

A piarista rend Erdélyben,

A piarista szellemiség és/vagy lelkiség,

A premontrei rend Erdélyben,

A premontrei szellemiség és/vagy lelkiség,

Szent Norbert öröksége,

Pálosok Erdélyben,

Boldog Özséb öröksége,

Szent József tisztelete egyházmegyémben stb.

 FELTÉTELEK:

– a témák alapos körüljárása;

– minél több szempontú megközelítés;

– ahol csak lehetséges, a kapcsolódó helyszínek felkeresése vagy legalább a helyi plébános vagy hitoktató telefonos megkeresése és a beszélgetés rögzítése;

– minél több élő személy megszólítása, a videó- vagy hangfelvételek felhasználása a produktumnál;

– gazdag képanyaghasználat;

– kreatív megoldások;

– a bemutatóban a saját kutatás kerüljön előtérbe, az internetes források csak háttéranyagként szolgáljanak.

 A PRODUKTUMRÓL

– Műfaja szabadon választható.

– Lehetséges produktumok: kisfilmek, hanggal ellátott, sok kreatív megoldást tartalmazó bemutatók, jól felépített, sok képpel, videó- és hanganyaggal szerkesztett Facebook-oldal, virtuális kiállítás valamelyik digitális platformon, egy újság vagy folyóirat egy lapszáma stb.

BEMUTATÁS

– Minden csapat saját Trello-táblát hoz létre és azon megjelenít minden munkafolyamatot (pl. a felhasznált háttéranyagot, a saját készítésű képeket, kisfilmeket, hanganyagokat stb.), majd az utolsó kártyán a bemutatásra kész produktumot is megjeleníti, egyben.

– Február 20-án minden csapat 15 percben bemutatja saját munkafolyamatát (a Trellón) és részletesen ismerteti a végterméket.

ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK:

– a címben jelzettek megvalósulása – a téma alapos körüljárása (5 p),

– a projektfolyamat során lezajlott egyéni és csoportmunka alkalmak megmutatása (5 p),

– személyesen felkeresett helyszínek, közösségek, élő (legalább telefonos vagy internetes megoldással) készült beszélgetések megjelenése a projektben (5 p),

– digitális felületek, kreatív elemek a bemutatóban (5 p),

– minden tag részvételével tartott, élvezetes bemutató (5 p).

2.  IRODALMI VAGY ZENEI ALKOTÁS A FŐTÉMÁKHOZ KAPCSOLÓDÓAN

A feladatot minden csapatnak teljesítenie kell.

A műfaj és a téma szabadon választható, de a tartalom hiteles forrásokra kell épüljön.

Példák beküldhető alkotásokra:

Himnusz Szent Józsefről,

Novella Kalazanci Szent József életéből,

Vers Boldog Özsébről,

Ének a Szent Családról,

Színjáték Boldog Özséb életéről stb.

BEMUTATÁS

– Az alkotásokat a szervezők által létrehozott Trello-táblán, a csapat nevét viselő kártyán kell közzétenni február 16-án este 20 óráig. (Ez nem azonos a kisprojekt táblájával!)

(A szervezők minden csapat részére létrehoznak egy kártyát a Trello-táblán, a 2-es, 3-as és 4-es feladatokat oda kell feltölteni.)

– A zsűri február 16–20 között értékeli az elérhetővé tett munkákat.

ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK:

– a cím és tartalom megfelelése (5 p),

– a műfaji szempontok pontos követése (himnusz vagy valamilyen más, lírai alkotás; himnusz vagy valamilyen más egyházi ének; drámai alkotás) (5 p),

– könyvészet, ihletforrások megjelölése (5p),

– eredetiség, kreativitás a mű létrehozásában és bemutatásában (5p),

– bemutató előadás minden tag hozzájárulásával (szerző, személyes előadás vagy háttérmunka) (5p).

3. RÉSZLET EGY KORABELI RÁDIÓ- VAGY TÉVÉHÍRADÓBÓL

A feladatot minden csapatnak teljesítenie kell.

FELTÉTELEK:

– A műfaj és a téma szabadon választható, de a tartalom hiteles forrásokra kell épüljön.

– A hang- vagy videóanyag legtöbb 5 perces legyen és tartsa szem előtt a választott műfaj szabályait.

Példák beküldhető alkotásokra:

Híradás Kalazanci József tevékenységéről,                                        

Interjú Boldog Özsébbel,

Beszámoló az első premontrei iskola életéről,

Tudósítás a betlehemi barlangistálló elől stb.

BEMUTATÁS

– Az alkotásokat a szervezők által létrehozott Trello-táblán, a csapat nevét viselő kártyán kell közzétenni február 16-án este 20 óráig.

– A zsűri február 16–20 között értékeli a feltöltött munkákat.

ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK:

– a szent egyéniségének vagy a választott témának üzenet-értékű és ma is aktuális vonásait kibontó tartalom legyen (5 p)

– kreatív megoldások (5 p)

– műszaki minőség (5 p)

– a műfaji szabályok betartása (5 p)

– szép és helyes beszéd (5 p)

4. HANGOS ÉS/VAGY ZENÉS ELMÉLKEDÉS AZ EMLÍTETT SZENTEKKEL, AZ Ő ERÉNYEIKKEL VAGY SZERZETESRENDEK LELKISÉGÉVEL, KARIZMÁIVAL KAPCSOLATOSAN

A feladatot minden csapatnak teljesítenie kell.

FELTÉTELEK:

– A téma szabadon választható, de a tartalom hiteles forrásokra kell épüljön.

– A hangos vagy/és képes bemutató legtöbb 4 perces legyen.

– Az elmélkedésnek egy kéréssel kell zárulnia, amit a programkezdő szentmisén könyörgésként olvasnak fel a csapatok.

BEMUTATÁS

– Az elmélkedéseket a szervezők által létrehozott Trello-táblán, a csapat nevét viselő kártyán kell közzétenni február 16-án este 20 óráig.

– A zsűri február 16–20 között értékeli a feltöltött munkákat.

ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK:

– a szent(ek) erényeinek, a szerzetesrendek karizmáinak megjelenése (7 p)

– igényes nyelvezet és helyesírás (6 p)

– lelkileg megérintő (6 p)

– esztétikus kivitelezés (6 p)

MEGJEGYZÉS!

A trello.com oldalra e-mailcímes, jelszavas regisztrációval lehet belépni. Egy csapatból egy tag kell létrehozzon egy táblát, amire a bejelentkezési emailcímre minden, a Trellóba bejelentkezett társának tud meghívót küldeni. Ha mindenki jelen van a táblán, attól kezdve az mindenki számára elérhető lesz a közös munka számára.

A saját Trello-táblát a projektmunkához (1) kell használni, a fent említettek szerint.

A felület használata nagyon egyszerű, de ha szükséges, ez az oktatóvideó segítséget nyújthat: https://youtu.be/jSMzo6bZGgU

A 2-es, 3-as, 4-es feladatok produktumainak feltöltéséhez használatos – másik – Trello-táblát a szervezők hozzák létre és meghívót küldenek rá minden benevezett diák emailcímére. Ezért feltétlenül fontos, hogy a nevezéskor pontos és gyakran nézett emailcímet adjunk meg!