A betegek szentségét szolgáltatták ki Margittán

Böcskei László megyés püspök szolgáltatta ki több mint 60 személynek a betegek szentségét Margittán, az Árpád-házi Szent Margit templomban, 2021. február 7-én, a Betegek Világnapját megelőző vasárnapon. A jelöltek három napos felkészítőn vettek részt, amelyben azt a gondolatot próbálták megerősíteni bennük, hogy ez a szentség is Isten szeretetének jele és eszköze és betegségükben, szenvedéseikben, öregségükben nincsenek magukra hagyva, hanem a Megváltó Urunk velük együtt járja a kereszt útját.

„Különösen ebben a járványhelyzetben fontos, hogy éljünk azzal a lehetőséggel, amelyet a betegek szentségének kegyelmei jelentenek” – mondta Tóth Attila Levente plébános.

Sima Enikő, a margittai egyházközség tagja így nyilatkozott: „Mint beteg ember hiszem, hogy a betegségem által, a fájdalmak és szenvedések közepette, csatlakozni tudok az Úr Jézus mellé a kereszthordozásban. Ebben a betegségben, kihívásban akkor, amikor Jézussal járom az utat, megtapasztalom azt a mély értelmet, ami reménysugárrá vált számomra: «Ha tűrünk vele, uralkodni is fogunk vele» (2 Tim 2, 12). Ezzel az ígérettel, ezzel a reménnyel és Istenbe vetett hittel készültem a vasárnapi szentmisére és a szentség felvételére. Hiszem azt, hogy ez a szentség nem csak a testi betegségemet, hanem elsősorban a lelki megpróbáltatásaimat képes gyógyítani. A szentség felvétele után hatalmas béke és szeretet árasztotta el szívemet, lelkemet. Ezzel a szeretettel, békével, hittel és reménnyel tudok tovább menni azon az úton, amelyet az Úr kijelölt számomra.”

A nagyváradi székesegyházban a Betegek Világnapján, csütörtökön, 2021. február 11-én, a 17.00 órakor kezdődő szentmise keretében részesíti a betegek szentségében az erre felkészült jelölteket Böcskei László megyés püspök.