Nagyböjtre készül a nagyváradi püspökség munkaközössége

Járvány-üzemmódban zajlott a Nagyváradi Püspökség munkaközösségének farsangi együttléte kedden, 2021. február 16-án. Böcskei László megyés püspök még farsangi hangulatú, de már a nagyböjtöt előidéző gondolatokat intézett munkatársaihoz: „Még a jelen járványkörülmények közepette is fontos az öröm megélése. A nagyböjti időben tekintsünk magunkba, ismerjük fel magunkban a jót, és azt is, ami változtatásra szorul, ez utóbbin pedig, legyen bátorságunk javítani. Fontos a helyes önismeret és önmagunk elfogadása, amikor nem értékeljük magunkat sem túl, sem pedig alul. Ismerjük fel mindazt, amiben jobbak lehetünk!” – mondta az egyházmegye elöljárója, aki fánkkal kínálta a munkaközösség tagjait, így búcsúztatták el a farsangot.

A nagyböjti időre való ráhangolódás hamvazószerdán, 2021. február 17-én, 10.00 órakor lesz a nagyváradi a székesegyházban. A lelkiprogram két részből áll: gondolatébresztő elmélkedést tart Böcskei László megyés püspök, majd szentmisét mutat be a püspökségen szolgáló lelkipásztorok koncelebrálásával, amelyen részt vesznek a püspökség munkatársai. A szentmise keretében, amely az egyházmegye Facebook-oldalán is követhető lesz, megtartják a hamvazkodás szertartását.