Nagyváradi hívőt tüntetnek ki az egyházmegyei érdeméremmel

A hit szolgálatában nevet viselő egyházmegyei érdemérmet 2012-ben alapította Böcskei László megyéspüspök, és minden év február 21-én, Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök születésének évfordulóján, ennek ezüst változata olyan egyházhű személynek kerül átadásra ünnepélyes esti dicséret keretében, aki hosszú ideig tartó – sok év vagy évtized – szolgálat, hűséges kiállás, áldozatos magatartás vagy példaadó tanúságtétel által kitűnt a közösség hitéletében, mások elismerését is elnyerve az evangélium alázatos hirdetőjének bizonyult.

Az erre kinevezett bizottság 2021. február 16-i ülésén, az idei kitüntetést a Nagyvárad-Újvárosi plébánia Lakó Eszter hívének ítélte oda.

Pék Sándor esperes-plébános felterjesztésében úgy jellemzi a jelöltet, mint a város vezető szociális köreiben köztiszteletnek örvendő személy, aki hosszú évekig gyakorolta a szeretetszolgálatot. Lakó Eszter meghatározó tagja a plébánia szeretetszolgálat csoportjának, amely a járványhelyzetben is töretlenül és odaadással, fokozott figyelemmel gyakorolta tevékenységét. A jelölt a Szent László plébánia egyháztanácsának is tagja volt, vallásos személy, aki minden vasárnap, és gyakran hétköznap is eljár a szentmisékre, rendszeres szentségi életet él. Előrehaladott kora ellenére, sokszor testi erejének határait feszegetve szervezi a szegények szolgálatát a Szent László plébánia területén, az egész városban, sőt az egyházmegye más szociális intézményeiben is.

A jelölt vasárnap, 2021. február 21-én, a nagyváradi székesegyházban 17.00 órakor, Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök tiszteletére végzett ünnepi vesperás keretében fogja átvenni az egyházmegye főpásztorától az érdemérem ezüst változatát.