Esti dicséret Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök tiszteletére

Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök születésének 110. évfordulóját esti dicsérettel, vesperással ünnepelték 2021 február 21-én, vasárnap a nagyváradi székesegyházban. Bogdánffy Szilárd püspököt 2010. október 30-án avatták boldoggá. „Az ő boldoggá avatása azt jelzi, hogy hatékony közbenjárónk van az égben az ő személyében” – fogalmazott Böcskei László nagyváradi püspök a megemlékezésen.

Azért kell közbenjárnia értünk boldog Szilárd püspöknek, mert mi is törékenyek és gyöngék vagyunk. Az ideológiák kereszttüzében nekünk is szükségünk van a Lélek erejére, hogy helytállásunk és mindennapi kiállásunk Isten ügyét szolgálja.  Azért is szükséges a közbenjárása, mert meg kell erősödnünk az áldozatvállalási készségben. Meg kell tanuljunk áldozatot hozni egymásért, közösségeinkért, egyházunkért, az egész világért – mondta Böcskei László püspök A főpásztor kihangsúlyozta, hogy Boldog Bogdánffy Szilárd püspök a halálában is hűséges maradt övéihez, egyházmegyéjéhez, népéhez és hivatásához, majd hozzátette, hogy erre a hűségre hív és tanít bennünket is.

A szertartás végén az egyházmegye főpásztora átadta a 2012-ben alapított, A hit szolgálatában elnevezésű egyházmegyei érdemérmet, amelyet Lakó Eszter, a Nagyvárad-újvárosi plébánia híve vehetett át.

Pék Sándor esperes-plébános felterjesztésében úgy jellemzi a kitüntetett Lakó Esztert, mint a város vezető szociális köreiben köztiszteletnek örvendő személyt, aki hosszú évekig gyakorolta a szeretetszolgálatot. Lakó Eszter meghatározó tagja a plébánia szeretetszolgálat csoportjának, amely a járványhelyzetben is töretlenül és odaadással, fokozott figyelemmel gyakorolta tevékenységét. A jelölt a Szent László-plébánia egyháztanácsának is tagja volt, vallásos személy, aki minden vasárnap, és gyakran hétköznap is eljár a szentmisékre, rendszeres szentségi életet él. Előrehaladott kora ellenére, sokszor testi erejének határait feszegetve szervezi a szegények szolgálatát a Szent László-plébánia területén, az egész városban, sőt az egyházmegye más szociális intézményeiben is.

KÉPEK  |   VIDEÓ 1  |  VIDEÓ 2