Nagyváradi jubiláns házaspárokat áldottak meg a székesegyházban

Nagyböjt negyedik vasárnapján, 2021. március 14-én, a nagyváradi székesegyházban 11.30 órakor bemutatott szentmise végén Böcskei László megyés püspök megáldotta azokat a nagyváradi házaspárokat, akik az elmúlt esztendőben kerek házassági évfordulót ünnepeltek.

A bevezető gondolatokban a főpásztor arra hívta fel a figyelmet, hogy nagyböjt negyedik vasárnapja az örvendezés jegyében hív meg bennünket ünnepelni, hiszen a kezdőének és a könyörgés is az öröm hangultát fejezik ki. A nagyböjti gyakorlat az, ami elvezet Isten és ember kapcsolatának rendezésére, tisztázására és erősítésére, és ez az öröm igazi forrása, hiszen a nagyböjti szent időben is örömmel kell törekednünk Istenhez és egymáshoz is közel lenni.

Egy másik örömforrás ezen a napon az, hogy a nagyváradi székesegyházban a családokért imádkoznak, különösen azokért a házaspárokért, akik az elmúlt évben, illetve hónapokban kerek házassági évfordulót ünnepeltek. A járványügyi óvintézkedések miatt emlékeznek most erre az alkalomra, és nem úgy mint máskor, szent Család vasárnapján. Március 19-én, Szent József ünnepén Ferenc pápa Rómában megnyitja a családok évét, ezért választották ezt az időpontot a jubiláns házaspárok megáldására. Azt is elmondta az egyházmegye elöljárója, hogy a házaspárokat összekötő szövetségről már a X. században megemlékeztek, amikor nagyböjt negyedik vasárnapján virágot vittek a templomba, ezt megszentelték, majd megajándékozták egymást, kifejezve egyúttal a tavasz érkezése fölötti örömet is. Ebből fejlődött ki később az a hagyomány, amely szerint a pápa Arany Rózsát áld meg, amelyet olyan személynek ajándékoz elismerése jeléül, aki Isten dicsőségére, az egyház és az emberek szolgálatában cselekedett.

Prédikációjában Böcskei László a Jézust az éj leple alatt felkereső Nikodémus példájának követését ajánlotta a jelenlevő híveknek. Tekintsünk önmagunkba azért, hogy ráérezhessünk Isten jelenlétére – mondta a megyés püspök.

A házaspárok megáldása előtt, a főpásztor a Szentatyának az Amoris Laetitia Család Év kapcsán írt üzenetéből idézett néhány gondolatot, a családokat pedig a püspöki palota parkjában levő fákhoz hasonlította, melyek közt vannak idősebbek és fiatalabbak is, a több évre vagy évtizedre visszatekintők pedig védik, óvják a még fejlődésben levőket.

KÉPEK  |  VIDEÓ