Az egyházmegyék családpasztorációs felelősei tanácskoztak online

Internetes kommunikációs felület segítségével szervezték meg 2021. március 16-17. között a katolikus egyházmegyék családpasztorációs referenseinek és felelőseinek találkozóját. A programot Pál József Csaba temesvári megyéspüspök, a Romániai Püspökkari Konferencia családpasztorációs felelőse vezette. A rendezvény témája a fiatal házaspárok és családok lelkigondozói kísérése volt.

A Nagyváradi Egyházmegyét a tanácskozáson Tóth Attila Levente margittai plébános, egyházmegyei családpasztorációs felelős, az érmihályfalvi Chiș György és Kármen, a tasnádi Gózner József és Imola, a nagyváradi Kovács László és Katalin, valamint Micaci Cristian egyházmegyei pasztorális referens képviselték.

A kétnapos online konferencia programjában szerepeltek előadások, az egyes egyházmegyék családpasztorációs stratégiáinak a bemutatása, valamint kiscsoportos műhelymunkák.

A Szentatya idén Szent József ünnepén (március 19.) hirdeti meg az Amoris Laetitia Család Évét, az azonos című apostoli buzdítás közzétételének ötödik évfordulója alkalmából. Ebből a megfontolásból a találkozó egyik fő témája magának a pápai dokumentumnak a résztvevőkkel, valamint az egyházmegyék családjaival való ismertetése és hatékony népszerűsítési módjainak a felismerése volt.