A Szent József-telepi plébániatemplom búcsúját ünnepelték Nagyváradon

A nagyváradi Szent József-plébánia közössége a templom búcsúját ünnepelte védőszentjének ünnepén, 2021. március 19-én. Az ünnepi szentmise főcelebránsa és szónoka Vakon Zsolt püspöki titkár volt, akit a szentmise elején Bărbuț Péter házigazda plébános köszöntött, a koncelebráló Pék Sándor Nagyvárad-újvárosi esperes-plébánossal együtt. A főcelebráns a bevezetőben az édesapáknak a szerepét emelte ki, akiknek védőszentje és példaképe Szent József, és akikért különös módon felajánlotta a szentmisét.

A prédikációban párhuzamot vont a szónok az ószövetségi József és Szűz Mária jegyese között. Jákob fiáról olvassuk a Szentírásban: „Menjetek Józsefhez, és tegyétek azt, amit mond!” (Ter 41, 55) Az újszövetségi Józsefről észrevesszük, hogy nem mond semmit, nincs egyetlen szava sem lejegyezve a Szentírásban. Ő csendjével, hallgatásával beszél és cselekszik. A nap szentjének három alaptulajdonságát hangsúlyozta ki a szónok, amelyeket a mai édesapák is példaként követhetnek: a türelem, a biztos támasz és a családi templom építője.

Két József-ábrázolásról is beszélt Vakon Zsolt: az egyik festményen Szent Józsefet úgy ábrázolták, hogy Jézust a nyakába veszi, valószínű így vitte őt haza a templomból, megtalálása után; a másik festményen József alkonyatkor dolgozik, már sötét van, és Jézus – aki a világ világossága – tartja neki a gyertyát.

József hallgatásából tehát elsősorban azt olvashatjuk ki, hogy türelmes ember volt. Jézus anyja az, aki erélyesebben fellép és előveszi a gyermeket: hol voltál, atyád és én keresünk, aggódunk érted. József azonban türelmesen hallgat. Azt mondjuk az ilyenre, hogy áldott jó ember. Reményik Sándor József, az ács, az Istennel beszél című költeményében ezeket a szavakat adja Szent József szájába: „Vezetném és Ő vezet engemet. Csak azt tudom, a Te utadon jár, Magasságos, de ki tudja a Te ösvényedet? Te vagy az atyja, – én senki vagyok, az Evangéliumban hallgatok, s hallgat rólam az Evangélium.” Továbbá mesterségéből adódóan türelmesen várta, hogy a munkájának alapanyaga, a fa kiszáradjon. Milyen jó lenne, ha mi is türelmesek lennénk egymás iránt – fejezte ki vágyát a szónok, majd egy másik ábrázolás bemutatásával folytatta: ott találjuk Józsefet, az embert, aki Jézussal, Isten fiával vágja a fát, a fűrész egyik és másik oldalán együtt dolgoznak. Milyen jó lenne, ha mi is mindennapi cselekedeteikben Istent segítőtársunkká fogadnánk.

Biztos ember is volt József, igazi támasz, lehetett rá hagyatkozni. Jó az, ha az apa is támasz tud lenni családja számára. Ezt a napot az anyaszentegyház az apáknak szenteli. Egy nap 1440 percből áll, és mégis, különösen a nyugati országokban, sok apa aligha tölt öt percet gyermekeivel. Amikor nem dolgozott, József a gyermekével töltötte idejét. Házifeladat lehet az apák számára, hogy egy estimesényi, egy játékra való időt ajándékozzanak gyermekeiknek, hiszen ők az apák nyomaiba lépnek, lábnyomaikat követik majd.

A harmadik kiemelt jellemző a templomépítés volt. Jézus példabeszédeiben gyakran utal az építkezésre, és ez érthető, mert hozza magával azt a képet, amit otthon látott, nevelő atyját, aki fából épített, alkotott. Az apáknak tehát, de az anyáknak is, együtt kell építkezniük azon, hogy családjuk templom legyen. Jézus azt mondta megtalálásakor, hogy neki az Ő Atyjának házában van a helye, otthon érezte magát benne. Az apák otthonunkat egy olyan hellyé kell varázsolják, ahol gyermekeik, akiket Istentől kaptak ajándékba, az Atyához közel érezzék magukat. Lackfi János kortárs író és költő egyik versének címében felteszi a kérdést: „Te meg minek mész a templomba?” Versében a költő így válaszol: „Hát mert néha olyan elveszett vagyok, és jól esik, ha megtalálnak.” És mi, milyen választ adunk? Jézus azt válaszolja: Atyám házában kell lennem, Atyám dolgaiban van a helyem.

Százötven éve az Egyház védőszentjévé nyilvánították Szent Józsefet, aki Jézusra mutat. A mai napon, az ő ünnepén, fogadjuk be őt a mi hajlékunkba: ahol József van, ott van Jézus is, és világosságot gyújt. Tanuljunk tőle türelmet, támasznak lenni és tanuljunk meg templomot építeni – tanácsolta a szónok, összefoglalva a beszédében kifejtett három tulajdonságát Szent Józsefnek.