Szent II. János Pálra emlékeztek Margittán

A több mint másfél évtizedes hagyományt követve Szent II. János Pálra emlékeztek Margittán 2021. április 11-én, az Isteni Irgalmasság vasárnapján. Első alkalommal 2005-ben, a pápa halálának évében, az akkori plébános, Májernyik Mihály esperes-plébános szervezte meg a megemlékező ünnepséget, az ezt követő esztendőkben pedig Fügedy Anikó-Erzsébet tanítónő vállalta magára ezt a feladatot. A húsvét utáni első vasárnapot éppen Szent II. János Pál pápa tette meg az Isteni Irgalmasság vasárnapjává: „Húsvét második vasárnapja ettől kezdve az egész egyházban az Isteni Irgalmasság vasárnapja nevet viseli.” A szentatya hozzátette, hogy ezzel az üzenettel, az Isteni Irgalmasság üzenetével kívánja átvezetni az egyházat a harmadik évezredbe, és a papok ezen a napon hirdessék a lelkeknek a nagy és végtelen irgalmat.

A megemlékező ünnepségen minden alkalommal az irgalmasság vasárnapjának lényegéről és a pápa munkásságáról beszél a hallgatóságnak egy előadó, majd az alkalomhoz illő énekek, szavalatok hangzanak el. Jelen alkalommal elsőként Fügedy Anikó-Erzsébet szervező és a házigazda, Tóth Attila-Levente plébános köszöntötte a híveket, akik szép számban voltak jelen, betartva a járványügyi szabályokat. Mint más években, idén is jelen voltak más felekezetek tagjai is, vegyes házasság kapcsán, vagy a szent pápa iránti tiszteletük kifejezéseként.

Az előadó Bakos Gábor diószegi plébános volt. Beszédének első részében dióhéjban ismertette a pápa élettörténetét. Igen korán próbára tette az élet, hiszen 9 évesen elveszítette földi édesanyját, majd bátyját és édesapját is. Kőfejtőként bányában dolgozott és titokban végezte el a teológiát. Hite, emberszeretete, elhivatottsága tette őt az egyház vezetőjévé. Mindig és mindenkor szolgálta a közösségét, mert „nem az a nagy, aki az asztalnál ül, hanem aki felszolgál”, hangzott el a beszédben. Szent II. János Pál egyházmegyénket is püspökkel ajándékozta meg, amikor 1990. március 14-én kinevezte Tempfli Józsefet Nagyvárad püspökévé, akit ezen év április 26-án szenteltek püspökké a nagyváradi székesegyházban. Felhívta a hívek figyelmét, hogy időnként emlékezzenek meg főpásztoraikról, imádságaik során. Beszédét kéréssel fejezte be: „Szent II. János Pál pápa, könyörögj érettünk!” A hagyománynak megfelelően Fügedy Anikó egy, a pápáról készült grafikát adott át az előadónak, melyet Marián Noémi rajztanár készített.

Az ünnepséget Bodnár Tamás és Ádám Éva tanulók szavalataikkal gazdagították, Puskás Miklós és leánya, Bíborka pedig énekeikkel. A katolikus fiatalok énekes csoportja is fellépett az alkalomhoz illő műsorral, melyet Nyírő Szabolcs hitoktató tanított be. Szólót énekelt Bodnár Annamária, furulyázott Szabó András és Tóth Ágnes. A katolikus kórus kórusművekkel szolgált, melyeket Ambrus László kántor tanított be és kísért orgonán.

„Békeidőben” meleg teákkal ás süteményekkel is kínálták a résztvevőket, mely most a világjárvány miatt elmaradt. A megemlékező ünnepségről feltöltődve, hitükben megerősödve tértek haza a hívek.

Forrás: erdon.ro