Hűséges József – a nagykilenced negyedik imaalkalma Nagyváradon

Ferenc pápa 2020. december 8-án tette közzé Patris corde (Atyai szívvel) kezdetű apostoli levelét abból az alkalomból, hogy Szent Józsefet, Mária jegyesét 150 éve nyilvánították a Katolikus Egyház védőszentjévé. Az egyházfő egyúttal meghirdette a Szent József-évet, mely 2020. december 8-tól 2021. december 8-ig tart. Boldog IX. Piusz pápa 1870. december 8-án írta alá Quemadmodum Deus kezdetű dekrétumát, mellyel a Katolikus Egyház védőszentjévé nyilvánította Szent Józsefet. Ez előtt tisztelegve hirdette meg Jézus nevelőapjának évét Ferenc pápa, aki köztudottam nagy tisztelője Szent Józsefnek.

A Nagyváradi Egyházmegyében nagykilenceddel ünnepelik meg az évet, amelyet az egyházmegye Szent József tiszteletére szentelt legnagyobb plébániatemplom közössége és plébánosa, Bărbuț Péter kezdeményezett, az Erdélyi Mária Rádió, és annak műsorigazgatója, Karácson Tibor közreműködésével. Folyó évben a januártól szeptemberig terjedő időszakban, minden hónap harmadik szerdáján emlékeznek meg különleges módon Szent Józsefről szentmise bemutatásával, a rózsafűzér elimádkozásával, egy tanúságtétellel valamint szentségimádással. A negyedik imaalkalmat, amelynek témája a hűséges Szent József volt, 2021. április 21-én tartották meg. A nagyváradi Szent József plébániatemplomban Nagy Tibor köröstarjáni plébános mutatott be szentmisét.

A szentbeszédben a szónok kiemelte, hogy a Szentírás hűségesnek mondja Józsefet, majd három pontban fejtette ki Szűz Mária jegyesének ezt az erényét: hűség Istenhez, családjához és szülőföldjéhez.

József hűséges Istenhez, ez alázatosságában is megmutatkozik. Mindenben aláveti magát Isten akaratának. Minden bizonnyal volt egy szép terve jegyesével, házasságával kapcsolatosan, és mégis lemond az terveiről. Nem azt tette, ami neki tetszett, hanem azt, amit Isten bízott rá. Mi többnyire azt nézzük, hogy mi az, ami számunkra fontos, kedves. Ez legtöbbször eltér Isten akaratától. Mi is törekedjünk, akárcsak szent József tette, hogy hűségesek legyunk Isten akaratához.

József hűséges volt családjához is. Úgy is mondhatnánk, hogy bármi történt, rá mindig lehetett számítani. Így volt ez a betlehemi szálláskereséskor is. Családapaként az ő feladata volt előkészíteni, biztosítani a szállást. De így történt ez akkor is, amikor menekülniük kellett Egyiptomba Heródes haragja elől. Mi lehetett József lelkében? Új, ismeretlen helyzet, ismeretlen nyelv, ismeretlen hely. Nem próbál kibúvókat keresni, csak cselekszik az angyal szavára. Aztán az Úr angyalának szavára visszaindul szülőföldjére, de nem ott telepedik le, hanem Názáretben. Mindent újra kell kezdeni, de ekkor sem panaszkodik, nem zúgolódik, hanem csendben teszi a dolgát becsületesen. Megcsodálhatjuk családjához való hűségét, amelyért minden áldozatra kész. Mi mennyire zúgolódunk, amikor valamilyen megpróbáltatás éri családjainkat. Hogy meginog a hűségünk, ha csak egy kis megpróbáltatás éri a családot, és a hűség könnyen átalakulhat hűtlenséggé. A problémákat meg kell oldani, nem pedig elmenekülni előlük. Ebben legyen példa számunkra Szent József, aki egyben szülőföldjéhez, hazájához is hűséges volt. Jó szakemberként, bárhol ahol megfordult, akár Egyiptomban is könnyen kaphatott volna munkát. És mégis, a veszélyhelyzet megszűntével visszatér szülőhazájába, és Názáretbe telepedik le. Ma olyan világot élünk, hogy bárki élhet bárhol, sokan otthagyjak szülőföldjüket a jobb megélhetőség miatt. A hazaszeretet mindannyiunkban benne van: lelkünkben, szívünkben, vérünkben is. József visszavágyott szülőföldjére, és vissza is tért. Nem érezte jól magát az idegenben.

Legyen példa számunkra Szent Józsefnek szülőföldje iránti hűsége. Sokszor gondolhatjuk mi is azt, hogy máshol jobban élhetnénk, de tudnunk kell, hogy Isten ide hívott meg minket, itt bízott ránk feladatokat. Szent József tehát példakép számunkra, a hitvestársak számára a hűségben. A hűség nyugalmat, kedvességet, boldogságot ad a családnak. A hűtlenség könnyeket okoz. Szent József legyen példaképe a házasságban élőknek, a házasságra készülőknek. Isten őt nagy dolgokra hívta, hogy hiteles férje legyen szülőanyjának, hiteles példája az édesapáknak. Ő nem hátrált meg a rábízott feladat előtt, hanem mindent megtett, hogy beteljesítse szent hivatását. Nem is volt ez olyan egyszerű megélni, teljesíteni. Isten minket is nagy feladatra hívott meg és illik ehhez hűségesnek lenni. Egy dolgot elkezdeni nem nehéz, de kitartóan véghezvinni, az már nehezebb, de ha megtesszük, mi is meghaljuk Isten szavát: „Jól van, te hűséges, derék szolga. A kevésben hű voltál, sokat bízok rád: menj be urad örömébe!”