Vallásturisztikai osztályba hirdet felvételit a Szent László Líceum – FRISSÍTVE

Egyszerűsítették a felvételit azokba az osztályokba, ahova előzetes képességfelméréssel lehet bejutni, így a Szent László Líceum vallásturisztikai osztályába is. A négy éves hittan jegy átlagából és egy szóbeli interjúból alakul ki az eredmény.

Erre a felvételire, az előzetes képességfelmérőre, az iskola titkárságán (Nagyvárad, Partenie Cosma 5. szám, tel: 0359411121) lehet beiratkozni június 7-14. között a következő iratokkal:
– a beiratkozási lap mellékletével (anexa la fișa de înscriere) – ezt az iskolád titkárságán kell kérni;
– a születési bizonyítvány és a személyi másolatával;
– egy igazolással a négy év hittan jegy átlagáról (Adeverinta medie religie)

A felvételi két részből áll:

1. Szóbeli interjú – a vizsgázó a bemutatóra osztályzatot kap, ez a vizsga 50%;
Egy szabadon választott templomot kell 3-4 percben bemutatni. A sikeres vizsga érdekében, ajánlatos a következő szempontokat figyelembe venni:

Bemutatkozás (diák neve, melyik iskolába végzett)
Miért választotta a jelentkező a vallásturisztika szakot, miért tetszett meg?
Melyik templomot mutatja be?
Mikor épült a templom, esetleg ki építette/építtette?
Milyen figyelemre méltó dolgok láthatók benne, rajta és mit kell ezekről tudni?
Ha valamilyen érdekesség, legenda fűződik a templomhoz, el lehet mondani.

2. Vallási ismeretek ellenőrzése – a vizsgázó hittanból elért négy éves átlaga, ami a még hiányzó 50%-ot képezi.

Eredményhirdetés június 18-án. Az így elért vizsga jegy beszámít a bejutási médiába.

A képességvizsga kizáró jellegű!

EREDETI BEJEGYZÉS:

Országos szinten öt alatt van azon iskolák száma, ahol vallásturisztikai szervezői képesítést lehet szerezni, a nagyváradi Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum pedig ezen tanintézmények egyike, egyedüliként a megyében.

Az elmúlt néhány évben Nagyvárad gazdasága egyik legdinamikusabban fejlődő ágazatának a turizmus bizonyult. A statisztikai kimutatások szerint ebben az időszakban megháromszorozódott az ide érkező látogatóknak a száma, és Nagyvárad az egyetlen olyan város Romániában, melynek az idegenforgalma meghaladja a lakosok számát. Ezen belül is különösen dinamikusan fejlődő szektor lett a vallási turizmus, hiszen rengeteg minden történt az utóbbi időben ebből a szempontból: megújult a püspöki palota kertje és nemsokára megnyílik a látogatóközpont; a várban pedig megtekinthető az egykori székesegyház maradványa, mellette Szent László megjelölt sírjával. Vannak tehát olyan helyek, ahova el lehet zarándokolni.

Az említett tendenciára alapozva, és azon fiatalok számára, akik szeretik a történelmet, a régmúlt idők legendáit, szívesen tanulnak idegen nyelveket, és utaznak, a Szent László Líceum vallásturisztikai képzést kínál. A szakra felvételivel lehet bejutni. Május 24–25. között lehet beiratkozni az iskola titkárságán (Partenie Cosma utca 5. szám, Nagyvárad). A jelentkezők vigyék magukkal a beiratkozási lap mellékletét, amit a jelenlegi iskolájuk titkárságán kell kérjenek, a születési bizonyítványuk másolat és személyi igazolványukat. A szóbeli interjút és a jeggyel értékelt írásbeli próbát május 26–28. között tartják, eredményt május 30-án hirdetnek.

A leendő kilencedikesek idegen nyelveket – angol, német és olasz –, turisztikai szaktantárgyakat, főleg humán jellegű tantárgyakat, teológiáttanulhatnak majd heti több órában, mindezt egy hét turisztikai gyakorlattal fűszerezve. Érettségizni román nyelv és irodalomból, magyar nyelv és irodalomból, történelemből és földrajzból kell majd. Az érettségi diplomán kívül a végzősök vallásturisztikai szervezői képesítést kaphatnak, amellyel az iskola befejezése után elhelyezkedhetnek mint idegenvezető, turisztikai központ asszisztens, információs iroda referens, recepciós, szociális központ asszisztens. Másik lehetőség a tanulmányok egyetemi szinten való folytatása a vallás és szociológiai tudományok, turisztikai vagy menedzsment tudományok, történelem, bölcsészet, szolgáltatások és turizmus gazdasági irányvonal mentén.

További információt a 0359-411-121 telefonszámon lehet szerezni.

VIDEÓ