Úrnapja az egyházközségünk életében – alkotói pályázat ötfős plébániai csapatok részére

Egyházunk főünnepet rendelt a kenyér és a bor színében közünk jelen lévő Jézus Krisztus ünneplésére. Úrnapján az Oltáriszentséget helyezzük figyelmünk középpontjába és lélekben is igyekszünk egészen közel kerülni hozzá.

Az ünnep kapcsán és a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való készület jegyében a hittan.ro honlap szerkesztősége Úrnapja az egyházközségünk életében címmel pályázatot hirdet a gyulafehérvári, a nagyváradi, a szatmári és a temesvári egyházmegyék hittanos diákjai számára.

Cél: A pályamunka elkészítése során a pályázók feltárják egyházközségük Úrnapjához kötődő vallásos hagyományait, aktívan kapcsolódnak az aktuális ünnep előkészítésébe, lebonyolításába és lelkileg hangolódnak a Szentségi Jézussal való személyes találkozásra. Mindezek erősítik, mélyítik az eucharisztikus lelkiséget és segítik a pályázók beépülését a helyi egyház közösségébe.

Mindez egyben az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való lelki felkészülés jegyében is történik.

Kiíró a hittan.ro honlap szerkesztősége.

Pályázók köre: a gyulafehérvári főegyházmegye, a nagyváradi egyházmegye, a szatmári egyházmegye és a temesvári egyházmegye hittanos diákjaiból alakult ötfős plébániai csapatok (a csapattagok életkora lehet különböző is – elsőáldozótól az egyetemistáig). A pályázók felkészülését hitoktatóik és/vagy a plébániájukon szolgáló lelkiatyák támogatják.

A pályamunka leírása: Minden csapat – szabadon választott csapatnévvel – egy, az Úrnapja a (ide saját egyházközsége nevét írja) egyházközség életében című projektmunkával pályázik, aminek produktumait egy nyilvános Trello-táblán jeleníti meg. A táblát a csapat hozza létre.

Jelentkezés június 3–június 17. között.

A jelentkezés a kateketikai.forum@gmail.com címre küldött levélben történik, a csapatnév, a csapattagok neve, iskolája, osztálya, egyházközsége, a felkészülésben segítséget nyújtó hitoktató és/vagy lelkiatya nevének megjelölésével, illetve a pályamunkát tartalmazó link (a Trello-tábla linkjének) elküldésével.

A pályamunka elkészítésének tartalmi és formai követelményei:

– A Trello-tábla külön-külön listáin az alábbi címekhez, tartalmakhoz kapcsolódó produktumokat kell megjeleníteni. Minden egység tartalmi és formai kivitelezésében szabad kezet kapnak a pályázók. A pályázók készíthetnek különféle digitális programokban szerkesztett vetítettképes bemutatókat, film- és hanganyagokat, digitális kiskönyveket, posztereket, másfajta szöveges leírásokat stb., az alábbi követelmények szerint:

1. lista címe Egyházközségünk története. A lista az egyházközség történetének szemléletes ismertetését tartalmazza, egyetlen produktumban.

2. lista címe Egyházközségünk jelenlegi élete. A lista az egyházközség aktuális életét bemutató egyetlen produktumot tartalmazza.

3. lista címe Úrnapjához kapcsolódó hagyományok egyházközségünkben. Itt – szintén egyetlen végtermékben – kötelező az egyházközség legalább három tagjával interjút /is/ készíteni a múltbeli és a jelenlegi szokások, az azokhoz kapcsolódó élmények stb. kapcsán, és lehetőség szerint fényképes dokumentációt is beépíteni a produktumba.

4. lista címe Csapatunk az idei Úrnapján. Itt szöveggel kiegészített, állóképekből szerkesztett bemutatót és/vagy mozgóképes bemutatót kell készíteni. A produktumnak tartalmaznia kell az ünnep előkészítésében és lebonyolításában való részvételt és a lelki bekapcsolódást is láttató elemeket is, mind az öt csapattag részéről (pl. sátorépítést, oltárkészítést, virágszirom-szőnyeg készítését, virágszirom-hintést, szentségimádás előkészítését, szentségimádáson való részvételt stb./).

5. lista címe Üdvözlégy, Oltáriszentség! Ide a pályázási idő alatt készített öt, művészi igényességű, kiváló minőségű, jó felbontású fényképet kell feltölteni. Ha a képek személyeket is ábrázolnak, jelezni kell, hogy beleegyeztek a közzétételbe. A képek fájlneve tartalmazza – ékezetek és központozás nélkül – a kép készítőjének vezetéknevét és a kép címét. A név és a cím elválasztására a „_” jelet kell használni! A képek alkotói csak a pályázó csapat tagjai lehetnek.

A legsikeresebb fotók részt vesznek a hasonló címmel szervezendő online kiállításon.

6. lista címe NEKünk ők segítenek sokat a készületben. Itt az 52. NEK honlapján elérhető NEK podcast-ek és videók alapján kell egy összeállítást készíteni arról, hogy a választott anyag(ok) hogyan segíti(k) a személyes és közösségi felkészülést a szeptemberi Eucharisztikus Kongresszusra. Az összeállítás műfaja szabadon választható.

https://www.iec2020.hu/hu/podcast-ami-neked-szol
https://www.iec2020.hu/hu/videok
https://www.youtube.com/channel/UC8x105h1Ody_blbfBm2DePw

7. lista címe Bemutatkozunk. Ide a csapat és a csapattagok írásos/szöveges/filmes bemutatkozását kell illeszteni (a műfaj tetszőlegesen választható). A csapatképen jelenjenek meg a hitoktatók és/vagy a felkészülésben segítséget nyújtó lelkiatyák. Az összeállításból köszönjenek vissza a projektmunka eseményei és annak hangulata is. A lista tartalmazzon egy-egy, a közös „munkát” véleményező rövid írást a hitoktatótól és/vagy a lelkiatyá(k)tól.

Értékelés, értékelési szempontok:

A pályamunkákat héttagú zsűri értékeli. Az 5. lista kivételével mindegyik lista produktumának értékelése során az értékelők a következő szempontokat tartják szem előtt:

– a cím és a tartalom közötti közvetlen kapcsolat (10 p);

– a kiírásban szereplő feltételek maradéktalan betartása (10 p);

– nyelvi és helyesírási igényesség (10 p);

– kreativitás (10 p);

– igényes kivitelezés (10 p).

Az 5. lista fotói esetében az értékelési szempontok:

– a cím és a tartalom közötti közvetlen kapcsolat (10 p);

– kreativitás (10 p);

– igényes kivitelezés (10 p).

A pályázat kiértékelését élőben közvetítjük a hittan.ro honlapon és a hittan.ro Facebook-oldalán.

Eredményhirdetés június 26-án.

Díjazás:

Minden pályamunka felkerül az Életünk – az európai magyar katolikusok lapjának internetes oldalaira, a hittan.ro honlapra és a hittan.ro Facebook-oldalára.

A 270–330 pontra értékelt projektmunkákat benyújtó csapatok értékes ajándékcsomagot kapnak.

A budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Titkársága, az európai magyar katolikusok Életünk c. lapja és a Verbum Kiadó különdíjakat oszt a pályázó csapatoknak.

A legmagasabb pontszámot elérő három csapat részére a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség háromnapos nagyváradi táborozást ajánl fel.

  * A Trello program használatához ez a videó lehet segítség: https://youtu.be/jSMzo6bZGgU

Egyszerű, emailcímes regisztráció szükséges hozzá. Egy tag létrehozza a táblát, amelyre a többiek emailcímmel vagy a tábla linkjének megküldésével hívhatók be.

Sikeres pályázást kívánunk!

A pályázat szakmai együttműködő partnere a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus.

Médiapartnerek:

Sanctus Ladislaus Media – a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség médiacsatornája

Angelus TV – Romániai Katolikus Televízió

Életünk – az európai magyar katolikusok lapja

Vasárnap katolikus hetilap

Verbum Keresztény Kulturális Egyesület

Romkat.ro erdélyi katolikus portál

Mária Rádió Erdély