Tisztaságos József – a nagykilenced ötödik imaalkalma a Szent József plébániatemplomban

Ferenc pápa 2020. december 8-án tette közzé Patris corde (Atyai szívvel) kezdetű apostoli levelét abból az alkalomból, hogy Szent Józsefet, Mária jegyesét 150 éve nyilvánították a katolikus egyház védőszentjévé. Az egyházfő egyúttal meghirdette a Szent József-évet, mely 2020. december 8-tól 2021. december 8-ig tart. Boldog IX. Piusz pápa 1870. december 8-án írta alá Quemadmodum Deus kezdetű dekrétumát, mellyel a katolikus egyház védőszentjévé nyilvánította Szent Józsefet. Ez előtt tisztelegve hirdette meg Jézus nevelőapjának évét Ferenc pápa, aki Szent Józsefnek nagy tisztelője.

A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegyében nagykilenceddel ünneplik meg az évet, amelyet az egyházmegye Szent József tiszteletére szentelt legnagyobb plébániatemplom közössége és plébánosa, Bărbuț Péter kezdeményezett az Erdélyi Mária Rádió, és annak műsorigazgatója, Karácson Tibor közreműködésével. Folyó évben a januártól szeptemberig terjedő időszakban, minden hónap harmadik szerdáján emlékeznek meg különleges módon Szent Józsefről szentmise bemutatásával, a rózsafüzér férfiak általi elimádkozásával, tanúságtétellel, valamint szentségimádással.

Szerdán, 2021. május 19-én az ötödik imaalkalommal folytatódott a nagykilenced, tisztaságos József témával. A szentmise főcelebránsa és szónoka Tóth Attila Levente margittai plébános volt, aki prédikációjában kifejtette, hogy nem beszélhetünk Szent Józsefről külön, hanem mindig csak a Szűzanya kíséretében. Akkor is, amikor csak Szent Józsefre összpontosítunk, Szűz Mária mindig ott van szereplőként az ő életében. Abban az időben a szülők lányaiknak elsősorban a családi körben kerestek jegyest. Feltételezhetjük, hogy Szűz Mária esetében több jelölt is lehetett. József lett a kiválasztott, valószínű a tízezer kőműves egyike, akiket Heródes hívott össze, az akkori templomtér további épületeinek felépítésére. Azt is tisztázta a szónok, hogy a görög szöveg szerint József építőmester volt, mi pedig ácsnak nevezzük, talán azért, mert annak ellenére, hogy inkább kővel dolgozott, értett a fa megmunkálásához is. Az evangéliumok utalása szerint idősebb lehetett Máriánál, hiszen az utolsó szentírási említés szerint a Jézus tizenkettedik életévében jelenik meg, utána múlt időben olvashatunk róla.

A Szentírás csupán csak egy mondatban jellemzi Szent Józsefet, azt állítva róla, hogy igaz ember volt. Az „igaz” jelző tisztaságot is jelent, ami a törvények tiszteletében nyilvánul meg. Léteznek-e vajon még a XXI. században is ilyen emberek? Tükörbe nézve, mit állapíthatunk meg saját magunkról: tiszták, érintetlenek vagyunk-e testileg-lelkileg? És vajon tudunk-e úgy együtt élni Jézussal és Máriával, ahogyan azt az imádságos József tette, a tisztaság útján lépve a Szentlélek kegyelme által vezérelve, Isten erejében bízva? – vetette fel a szónoki kérdést a lelkipásztor.

Fotó: Ciucur Losonczi Antonius