A főpásztor találkozója az egyházmegye hitoktatóival

„Az empatikus elfogadás, a meghallgatás és a személyes kísérés emmauszi tapasztalatából merítve a katekéta egyszerre kísérő és Mester, aki a hit útján tanítványai mellé szegődik, ám soha nem feledkezhet meg arról, hogy ő maga is az Úr tanítványa, akinek szüksége van a kísérés és a meghallgatás nagy ajándékára.“ (A katekézis új direktóriuma) A tapasztalatok megosztása […]