Az egyházmegye hitoktatóival találkozott Böcskei László megyés püspök

A tapasztalatok megosztása és a jövőbe tekintés szándékával tartott megbeszélést az egyházmegye hitoktatóival a püspöki palota dísztermében Böcskei László megyés püspök pénteken, 2021. május 21-én. A helytállás és a kitartás fontosságát nyomatékosította a főpásztor, annál inkább, hogy most új időkben új kihívásokkal nézünk szembe, új eszközöknek a használatára kényszerülünk.

Nem elég csak azt hangoztatni, hogy mi a hitoktatók feladata, mégpedig a mások mellé szegődés, annak érdekében, hogy megismertessék velük Isten szeretetét és közelségét, hanem tudatosítani kell azt is, hogy az Úr tanítványaiként nekik is szükségük van a támogatásra azért, hogy hallgatni tudjanak arra, akinek a küldetésében járnak. Utalt ezzel Böcskei László a találkozóra való meghívóban is idézett, a katekézis új direktóriumából származó szavakra. Az ilyen jellegű együttlétek közelebb visznek a valódi forráshoz, az Eucharisztiában közöttünk levő Krisztushoz.

Az elmúlt hónapokban sokféle tapasztalattal gazdagodhattunk, és a nehézségek mellett lehetőségek is adódtak, csak meg kell látni és meg kell ragadni ezeket minden körülmények közepette. Nem engedhetjük, hogy a csüggedés és a lemondás meghiúsítsa terveinket. Sok kreativitást kell belevinni a tevékenységünkbe, áldozatvállalásunkkal pedig továbbra is az örömüzenet hírnökeinek kell lennünk – ezekkel a szavakkal bátorította a jelenlevőket az egyházmegye elöljárója.

A római katolikus egyház társadalmi tanításait összefoglaló DOCAT című kiadványt is bemutatta a főpásztor, amelynek célja az, hogy különösen a fiatalokhoz közelebb hozza az egyház társadalmi tanítása eredeti dokumentumainak üzenetét, hogy tetteiket az igazság, az igazságosság és szeretet követelményeihez igazítsák. „A mai korban nem igazi keresztény az a keresztény, aki nem forradalmár” – idézte Ferenc pápa kijelentését, mely a könyv előszavában és hátlapján is olvasható. A Docat magyar fordításának projektjét Hegedűs Ilona, a Caritas Catolica munkatársa mutatta be bővebben.

Közelmúlt- és jövőbeli pozitív kezdeményezésekről is szó volt, olyan ötletekről, melyek már megvalósultak, vagy éppen folyamatban vannak, és amelyeket érdemes volna másokkal is megosztani az összefogás jegyében. Ozsváth Judit, a kolozsvári BBTE tanára, valamint Benedek Ramóna, a Szent László Iskola oktatója beszéltek a négy egyhámegyét átölelő szentségimádási láncról, bemutatták a különböző korosztályú gyermekek számára meghirdetett, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszussal kapcsolatos alkotói pályázatot. A legújabb, folyamatban levő projekt a plébániai csoportokat célzó, Úrnapjához kapcsolódó felhívás. Nemes István, az Országos Képzőintézet munkatársa a katolikus hitoktatás jógyakorlatait népszerűsítő képzéssorozatról beszélt a jelenlevőknek.

Zárógondolatként, Böcskei László említést tett Ferenc pápa Antiquum ministerium kezdetű motu propriójáról, amellyel megalapította a világi kateketikai szolgálatot.

KÉPEK  |  VIDEÓ