Pünkösdvasárnapi bérmálás a székesegyház előtti téren

Ötven fiatalnak szolgáltatta ki a bérmálás szentségét pünkösdvasárnap, 2021. május 23-án a nagyváradi székesegyház előtti téren Böcskei László megyés püspök. „A mai korban nem igazi keresztény az a keresztény, aki nem forradalmár” – idézte Ferenc pápa szavait a főpásztor.

Fodor József általános helynök, a székesegyház plébánosa mutatta e a jelölteket a megyés püspöknek, kiemelve azt, hogy előkészültek a bérmálásra, és a szentség kiszolgáltatását kérik. Ugyanakkor tanúskodott arról, hogy megfelelő hitoktatásban részesültek, a szentgyónás által készültek fel a szentség felvételére, és méltóak arra, hogy Krisztus harcosai közé sorolják őket. Ezután a bérmálkozók tettek hitvallást a Szentlélek munkálkodásáról.

Prédikációjában Böcskei László hangsúlyozta, hogy mindannyian vágyat érzünk a Szentlélek mélységes megünneplésére és befogadására az életünkbe. Ez különösen aktuális kérdés most, hiszen az elmúlt évben nem tudtuk úgy megünnepelni húsvétot és pünkösdöt sem, ahogyan szerettük volna, sőt, valamennyi bérmálás elmaradt a járvány miatt. Hiányzott az a bensőséges ünneplés, mely valamiféleképpen egy új valóság elé állít, mégpedig, hogy gyengeségünk és törékenységünk megtapasztalására ellenére is van valami, amire támaszkodhatunk, ez pedig Isten jelenléte és az ő segítsége, amit, ha kérünk, keresünk, hívunk és elfogadunk, akkor van fejlődés, előrehaladás és kibontakozás még akkor is, ha néha azt gondolnánk, hogy ez nem így van. Ezért örvendhetünk tehát az idén, és kérhetjük együtt a Szentlelket, hogy hozza meg a várt újdonságot a mi életünkbe. És örülhetünk annak is, hogy ismét van bérmálás és vannak megbérmálandó fiatalok, egy szép csapat, akik életüknek egyik fontos és megismételhetetlen pillanatát élik át. És örülhetünk a közös tanúságtételnek is, melyre meghívást kaptunk, és melynek felvállalásával és gyakorlásával erőt és bizalmat vihetünk az embereknek a Szentlélek ajándékai által.

A fiatalokhoz fordulva a főpásztor megjegyezte: ők is, mi is, mind tudjuk, mit jelent a zárt ajtók tapasztalata, amikor akadályoztatva vagyunk a találkozásokban és a megismerésben. Még fájdalmasabb érzés, amikor valaki ránk zárja az ajtót. És ott vannak a korlátok is, melyekkel intenzíven szembesültünk mindannyian az elmúlt időszakban. Kellemetlen, nyomasztó, méltóságunkon aluli érzéseket váltanak ki ezek – pünkösd és a Szentlélek ünnepe azonban éppen ezeknek az ellenkezőjéről szól. Isten ugyanis arra hívja őket, hogy teljes egészében megismerjék – az Ő esetében nincs kizárás és akadály, mert egészen feltárja magát előttük, cselekedetre hívja őket, mert közel áll hozzájuk, és azt akarja, hogy a jelenlétükkel szebbé és gazdagabbá legyen a világ.

Párhuzamot vonva a két ünnep között, a megyés püspök azt is felidézte, hogy pár héttel ezelőtt, a húsvéti vigílián a székesegyház elől indult egy út a mi életünkben, a tűzszenteléssel. Akkor, húsvét éjszakáján arra kaptunk meghívást, hogy Krisztus világosságát keressük és kövessük. Pünkösdkor pedig, noha nem szentelünk tüzet és gyújtunk különösképpen gyertyát, de ezen az ünnepen is ott van ugyanaz a fény, Jézus Krisztus, és a meghívásunk még erőteljesebbé válik arra, hogy tegyük értékesebbé a mi közönségeinket, a környezetünket. Emiatt mondjuk azt, hogy pünkösd előzménye a húsvéti éjszaka, a Jézussal való találkozás, az ő elfogadása és megismerése. „És ezért van az, hogy a bérmálás egy indulás a bérmálkozók számára, de ugyanakkor egy megújult meghívás a már megbérmáltaknak is, hogy ne fáradjanak bele Jézus keresésébe, és ne ódzkodjanak attól, hogy befogadják őt és teret engedjenek neki az életükbe. És fontos a Szentlékek azért, hogy az életünk ne legyen zsákutca, üresjárat vagy egy »olcsóda« (vagyis outlet üzlet), hanem legyen mindig értelmes és tartalmas, és a világnak egy olyan üzenetet közvetítsünk, mellyel meg tudjuk változtatni azt” – hangsúlyozta az egyházmegye elöljárója.

Forrás: Ciucur Losonczi Antonius / erdon.ro

KÉPEK  |  VIDEÓ