Tempfli József egykori püspökre emlékeztek a székesegyházban

Böcskei László megyés püspök szentmisét mutatott be a nagyváradi székesegyházban kedden, 2021. május 25-én, a liturgiát követően pedig a kriptában imádkozott az öt esztendővel ezelőtt elhunyt Tempfli József megyés püspök sírjánál.

A szentmise bevezető részében Jób könyvéből idézve (9. fejezet, 25-26. versek) a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye főpásztora azt emelte ki: ez az évforduló a hivatás és a helytállás nagy ajándékát állítja elénk. Gondolunk mindarra, amit Tempfli József életműve jelent és magába foglal, arra, amit papi élete és püspöki szolgálata során az egyházmegye és népe javára tett. És ugyanakkor gondolunk arra is: a megemlékezés akkor lesz igazi és eredményes, ha valamit magunkban hordozunk attól, akinek a munkásságát, személyiségét felidézzük.

Megjegyezte: a hivatás szeretete és a helytállásra való törekvés mindannyiunknak a feladata, és ezért azt is kérhetjük a Jóistentől, hogy Ő, aki biztosan megkoronázta a jóságával és irgalmával Tempfli püspöknek a földi életét, tegyen minket is képessé és alkalmassá arra, hogy hivatásunknak éljünk és helyt tudjunk állni a küldetésünkben, feladataink teljesítésében, hogy építsük tovább az egyházmegyét, a közösségeinket. Mi is tegyünk valamit hozzá ahhoz, amit Isten kezdett kibontakoztatni az Ő örök terve szerint ebben a világban. Ezért forduljunk bizalommal a jóságos Istenhez, köszönjük meg még egyszer neki a hivatás és a helytállás nagy ajándékát, és nyissuk meg szívünket-lelkünket, hogy be tudjuk fogadni szívünkbe az Úr más ajándékait is.

„Legyen ez a megemlékezés egy ösztönzés és ugyanakkor egy meghívás is arra, hogy amikor Isten tervének megvalósításán dolgozunk, engedjük át mi is magunkat a Szentlélek sugallatának, hogy megmutassa: mi a jó, mi a helyes, mi a fontos. És ahogyan sokszor megtapasztaltuk Tempfli püspök életében is, bátorítson fel minket a Lélek arra, hogy kitartóan tudjunk fáradozni Isten ügyében, az egyház és az emberek szolgálatában” – fogalmazott Böcskei László, utalva arra, hogy néhány napja pünkösdöt ünnepeltük.

Forrás: erdon.ro / Ciucur Losonczi Antonius

KÉPEK  |  VIDEÓ