A Szent Rita Nőszövetség tagjai találkoztak Böcskei László megyés püspökkel

A Nagyvárad-Olaszi plébánián működő Szent Rita Nőszövetség huszonöt tagját fogadta szerdán, 2021. június 2-án a Püpöki Palota dísztermében az egyházegye elöljárója. A hölgyeket a rendkívüli találkozásra Szabó Ervin plébános, a nőszövetség lelki vezetője kísérte el.

Beszámolójukból kiderült, hogy a szövetség tagjai kétheti rendszerességgel találkoznak, fő tevékenységi tárgyuk a közös ima, egymás és mások felkarolása, a kultúra ápolása, és a szeretetszolgálat gyakorlása.

A megyés püspök elmondta, hogy amikor tudomást szerzett a nőszövetség szándékáról, hogy ismét találkozzanak, egyből arra gondolt, hogy meghívja őket a Püspöki Palotába, ezzel is bátorítást nyújtva nekik, de másoknak is, hogy a hosszú elszigeteltségi hónapok után, most próbáljanak újra nyitni, apránként visszatérni a normalitásba. A nehézségek ellenére is megajándékozottnak tekinthetjük magunkat, hiszen az eddigi jót amit Istentől kaptunk, senki és semmi nem törölheti el – mondta a főpásztor.

A püspöki kápolna oltárképére is utalt az egyházmegye elöljárója, amely a pestisjárvány idején Milánó utcáin imádkozó Borromeo Szent Károly püspököt ábrázolja: ő és papjai az utcákon állítottak fel oltárokat, ahol miséztek és imádkoztak a járvány-sújtotta népért, az emberek pedig csak a nyitott ablakon keresztül kapcsolódhattak be lakásaikból az imába. Mennyire hasonló a mi mai helyzetünk is – következtetett Böcskei László. Mi is a közvetítések segítségével kapcsolódhattunk be az imába, szentmisébe.

Bár még mindig nem tértünk vissza teljesen a régi normalitásba, örök érvényű igazság marad, hogy Isten kezében vagyunk, és ilyenkor jobban érezzük annak súlyát, hogy imáinkban hordoznunk és bátorítanunk kell egymást, hittel nézve a jövő felé. Ez a találkozás is ennek jegyében történik.: nem engedjük el magunkat, hanem hálát adunk Istennek azért, amivel megajándékozott és felvállaljuk a feladatunkat, amelyet Isten ránk bízott. Megtapasztaljuk így, hogy együtt jobb nekünk.

A megyés püspök megköszönte a vendégeknek, hogy az elmúlt hónapokban kitartottak a hitben, szerepet vállaltak az egyházközség életében, a másokért vállalt imában, a szolidaritásban. A még rövid ideig felújítás alatt álló püspöki palota projektjét is bemutatta a főpásztor, illetve beszélt arról, ami terv szerint élettel fogja megtölteni az ingatlant. Elérhetővé szeretnék tenni a látogatók számára és megteremteni benne a töltekezés lehetőségét mindenkinek, aki ide betér. A fő cél az, hogy aki turistaként érkezik ide, az zarándokként távozzon, vagyis egy szemléletváltást szeretnének eszközölni az itt megfordulókban. Ugyanakkor azt is kihangsúlyozta a házigazda, hogy nem elég csak nosztalgiázni a múlt felett, hanem tudatosítanunk kell, hogy mi is részei vagyunk ennek az örökségnek, nekünk is feladatunk van ennek ápolásában és gyarapításában.

Ezekkel a szavakkal bátorította Böcskei László megyés püspök a Szent Rita Nőszövetség tagjait, de az egyházmegye elöljárója szándéka az, hogy ezeket a lelkesítő szavakat az egyházmegyében és azon túl minél többen meghallják, és bátorságot nyerjenek nyitni, elindulni egymás felé, kilépni abból a zártságból, amelyhez az elmúlt hónapokban, talán kicsit elkényelmesedve, hozzászoktak.