A keresztény nagykorúvá válást ünnepelték Érmihályfalván

Érmihályfalván vasárnap, 2021. június 6-án, a 11.00 órakor bemutatott szentmise keretében hatvannégyen (61 gyerek és 3 felnőtt) részesültek a bérmálás szentségében.

A bérmálkozók és családtagjaik jóval a szentmise előtt elfoglalták helyüket a templom padsoraiban ezen a verőfényes vasárnap délelőttön. Böcskei László megyés püspök a már a szentmise bevezetőjében kifejezett néhány gondolatot a bérmálás szentségéről.

Életünk során vannak szentségek, melyekben többször is részesülünk de a bérmálkozás egyszeri alkalom. Ezután már felnőtt kersztényként kell válaszolnunk, ha Isten megszólít minket. Ő ezt életünk során többször is megteszi, a lelkünkön át belső sugallatok formájában. A keresztény nagykorúságban növekvő ember oda kell figyeljen, mit szeretne tőle az Isten, hogy élete gyümölcsöző, valamint érték legyen úgy az egyház, mint a közösség számára, amelyben él. Folyamatosan figyelnünk kell Isten terveire, miközben feltesszük a kérdést: mi a célunk? Az, hogy boldogok legyünk, egyensúlyban, harmóniában tudjunk élni, megtalálni a helyünket, feladatunkat.

Az egyházmegye főpásztora a prédikációjában folytatta gondolatait: „Isten életünk során követi, hogy a bérmálkozás alkalmával elmélyített kapcsolatot folytatjuk-e, ott vagyunk-e, ahová szánt minket, vagy valami mást követünk. Mellettünk áll, hiszen fontosak vagyunk neki, ha kérjük, mindig segítségünkre siet, hogy a helyünkön maradhassunk, amire rendelt, mert csak általa valósíthatjuk meg önmagunkat.”

A szentmise végén a hatvannégy bérmálkozó, bérmaszüleikkel és a hozzátartozókkal együtt kivonultak a templomkertbe, ahol két sorban várták a szentség felvételét. Bogdán István helyi plébános mutatta be a bérmálkozókat a főpásztornak elmondva, hogy méltóak és alkalmasak a szentség felvételére melyet hamarosan bizonyítottak is a megyés püspök kérdéseire válaszolva. Böcskei László a Szentlélek közbenjárását kérte, hogy tegye általuk szebbé és nemesebbé a világot, ezután egyenként kiszolgáltatta a szentséget minden jelöltnek. A szertartás végén az egyházmegye elöljárója megköszönte Bogdán István plébánosnak és Bokor János kántortanitónak a felkészítést valamint mindazoknak, akik munkájukkal hozzájárultak az ünnep megszervezéséhez.

A szentmisére és az azt követő bérmálási szertartásra végig a szervezettség és a járványügyi szabályok betartása volt jellemző. A templom előtt csoportkép is készült a bérmálkozókról és az egyházi személyekről.

Balázs József Attila