Diakónusszentelés volt a nagyváradi szekesegyházban

A nagyváradi székesegyházban szombaton, 2021. június 5-én, 11.00 órakor bemutatott szentmise keretében Böcskei László megyés püspök diakónussá szentelte a hegyköztótteleki Blaga Antoniu és a tasnádi Orosz Roland akolitusokat. Hét év kimaradás után, most először volt diakónusszentelés Nagyváradon. A papnövendékre még egy év tanulmányi idő vár, majd áldozópappá szenteli őket a főpásztor.

A szentmise bevezető részében a megyés püspök hálát adott Istennek, hogy hosszabb idő elteltével ismét lehetővé tette a vele való közösség és találkozás megtapasztalását. Az elmúlt nehéz hónapokban is imádkoztunk, és kértük az Urat , hogy küldjön munkásokat az aratásába. Most ennek az imának a gyümölcseit láthatjuk, amikor két fiatalember jelentkezett az egyházi rend első fokozatának felvételére, a diakónuszentelésre. Hegyköztóttelekről illetve Tasnádról indultak el hat évvel ezelőtt a papságra való készület útján, igennel válaszolva az Úr hívására. Mindezen évek alatt készültek a papi szolgálatra és megerősödtek tudásban, gazdagodtak a Lélek ajándékaival, hogy Isten népének szolgálatába állhassanak. A diakónusszentelés egy fontos lépés a papi szolgálat felé, és elköteleződésüknek egyik fontos pillanata. A főpásztor örömét osztotta meg, de imára is hívta a jelenlevőket, hogy együtt kérjék Isten segítségét, támogatását és áldását azért, hogy az úton, amelyen a jelöltek elindultak, hűségesek maradjanak a szolgálatban.

A szentelési szertartás a jelölteknek a főpásztorhoz intézett kérésével kezdődött, hogy szentelje fel őket a szerpapi szolgálatra. Ígéretet is tettek, hogy alázatos szeretettel lesznek a papi rend segítségére Isten népének szolgálatában; hirdetni fogják a hit szent titkát, amelyet lelkiismerettel őriznek, szóval és cselekedettel hirdetik az evangélium és az egyházi hagyomány szerint; vállalják a cölibátust, az imádságos lelkületet, a zsolozsma végzését; Krisztust példás élettel követik. A püspök elé térdelve, kezüket kezébe helyezve engedelmességet fogadtak neki és utódainak, a mindenkori főpásztornak. A Mindenszentek litániájának eléneklése alatt, a jelöltek a teljes önátadás jeleként arccal a földre borultak, kifejezve azt, hogy életüket teljesen Isten kezébe helyezve vállalják a szent szolgálatot. A litániát követően a szentelendők a főpásztor elé vonultak, aki kezét a fejükre téve, a felszentelő imádság által diakónussá szentelte őket.

A már felszentelt diakónusok stólát és dalmatikát öltöttek magukra, majd  ismét a szentelő püspök elé vonulva átvették az evangéliumos könyvet, annak jeleként, hogy elsődleges feladatuk Isten igéjének a hirdetése lesz. Böcskei László püspök békeköszöntéssel fejezte ki befogadásukat és elfogadásukat. A két újonnan felszentelt diakónus, Blaga Antoniu és Orosz Roland már szerpapként szolgáltak az eucharisztia liturgiáján.

KÉPEK  |  VIDEÓ