Megnyílt Nagyváradon a Caritas Catolica járóbeteg szakellátási központja

Rajna József igazgató vezette be csütörtökön, 2021. június 10-én a Caritas Catolica nagyváradi székházában megtartott nyitóünnepséget, amelyen köszöntötte a jelenlevőket, elsőként Böcskei László megyés püspököt, majd felvázolta, hogy egy szolgáltatásfejlesztésről van szó, hiszen a Caritas Catolica – bár apró lépésekkel – folyamatosan törekszik a már meglévő szociális jellegű szolgálatainak a jobbá tételére, újabb szolgáltatások biztosítására, az igényeknek és a lehetőségeknek megfelelően. Most ennek a munkának egy újabb megvalósítási szakaszához érkeztek, erre kérik az egyházmegye elöljárójának az áldását.

Böcskei László megyés püspök a betegek, magukra maradottak, kiszolgáltatottak körében való minőségi jelenlét fontosságáról beszélt, amelyet az egyház – ebben az esetben a Caritas Catolica által  – igyekszik nyújtani. Egy régi hagyománynak a folytatói vagyunk – mondta a főpásztor – olyan tevékenységben, amelynek központjában az emberi személy van gondjaival, nehézségeivel. Nem valami újat fedeztünk fel, hanem egy régi szolgálatot folytatunk. Nagy szükség van erre, hiszen sok szenvedés van a világban. Az egyházmegyei caritas a püspöknek a segítője a szeretetszolgálat gyakorlásában, és a szükségét szenvedőknek több formában siet a segítségére, a beteggondozás az egyik ilyen tevékenység. Mindez a támogatók és a jótevők segítségével valósítható meg. A megyés püspök köszönetet mondott a caritas jótevőinek, munkatársainak, akik egy igazi segítő közösséget alkotnak. Sajnálatát fejezte ki a megtapasztalt nehézségekért, amelyeket az állami szociális rendszer hiányosságai jelentenek. Nehézkes es bürokratikus eljárásokkal kell szembenézniük, a most megnyitott orvosi rendelők akkreditálását is nehéz volt megszerezni, hosszú időt igényelt. Arra bíztatta a szociális intézmény vezetőit és munkatársait, hogy a nehézségek ellenére se adják fel, majd megköszönte az eddig tanúsított kitartásukat.

Azt is kihangsúlyozta az egyházmegye elöljárója, hogy a beteggondozásban fontos az orvosi ellátás, de még fontosabb az emberi közelség, ami fél gyógyulást jelenthet. A beteg megközelítése Krisztus evangéliumának szellemében kell, hogy történjen, hiszen Ő maga is a személyes közeledés által hozott gyógyulást. Ez a Caritas küldetése is, amelyet az Úr oltalmába ajánlunk: a lehető legtöbb problémára választ adni es megoldást nyújtani. A jó szó, az emberi közelség, az empátia lehet az a próbiotikum, amely elősegíti a gyógyulást és az orvosi tevékenységet.

Uitz Gyöngyi orvosnő, a járóbeteg szakellátási központ vezetője felvázolta a Caritas Catolica által biztosított szolgáltatás történetét. A szakrendelő 1993 óta előbb a Kanonok soron, külföldi segélyszervezetek támogatásával jött létre. Karitatív jelleggel nyújtottak betegellátást és gyógyszertárt is működtettek, ahol kedvezményes áron biztosították a gyógyszereket.

Most új székhelyen, új elgondolással es új csapattal kezdenek neki a munkának. A vizsgálatok díj ellenében történnek, de a bedolgozó orvosok vállalták, hogy a jövedelem nélküliek és a kis jövedelműek számára ingyenes vizsgálatot is nyújtanak. Belgyógyászati, ortopédiai, gyermekpszichiátriai és gyermekgyógyászati, bőrgyógyászati, pszichológiai, pszichiátriai és fogorvosi szakrendelést lehet majd igényelni az új központban, előjegyzés alapján. Időpontot a 0771703017 telefonszámon lehet szerezni.

A központ vezetője az orvosi hivatás szépségéről is beszélt, amely egész embert kíván. Nem csak tudást jelent, hanem olyan képességet is, hogy valaki megnyíljon a beteg irányába és megengedje, hogy az belásson a lelkébe. Empátiát is feltételez, ami több mint egyszerű felebaráti szeretet. Reményik Sándor költőnek Az orvos, illetve Szivárvány című verseit idézve, Uitz Gyöngyi kiemelte az orvos fő feladatát, mégpedig azt, hogy szivárványt rajzoljon a beteg egére.

Az ünnepi és az ismertető beszédeket követően Böcskei László megyés püspök megáldotta az új rendelőket.

VIDEÓ