Városközi engesztelő szentmise a Nagyvárad-Olaszi templomban

Jézus Szíve tiszteletére tartottak ünnepi szentmisét pénteken, 2021. június 11-én a nagyvárad-olaszi plébániatemplomban. A Böcskei László megyés püspök jelenlétében bemutatott mise főcelebránsa és szónoka Szűcs Attila szilágycsehi plébános volt. Nagyváradon régi gyakorlat, hogy a katolikus közösség a váradolaszi Barátok templomában gyűl össze Jézus Szentséges Szívének kiengesztelésére. Az 1930-as évek óta minden évben városközi engesztelő misét tartanak Jézus Szíve ünnepén annak nyomán, hogy Fiedler István akkori püspök különleges módon a Szent Szív oltalmára bízta az egyházmegyét.

A hagyomány szerint 1875. június 16-án, amikor a szentségimádást végző Alacoque Szent Margitnak megjelent Jézus és feltárta előtte isteni szívét, azt mondta: „Azt kívánom tőled, hogy az Úrnap nyolcadára követő első péntek külön ünnepül szívem tiszteletére legyen szentelve. Áldozzanak akkor és nyilvános engeszteléssel nyújtsanak neki kárpótlást az okozott bántalmakért”.

Forrás: Bihari Napló