A micskei templom búcsúját ünnepelték

„Jézus szívét dicsérni, hívek, jöjjetek!” – ezzel a felszólítással hívta a helyi és a környékbeli híveket Mihály Balázs micskei plébános a búcsús szentmisére vasárnap, 2021. június 20-án. A micskei, komoly történelmi múlttal rendelkező római katolikus templom Jézus Szentséges Szíve tiszteletére lett felszentelve. Bár az ünnep idén június 11-én volt, hagyomány szerint Micskén a templombúcsút a követő vasárnapon tartják meg. Ebben az évben viszont, objektív okok miatt, a második vasárnapra, június 20-ra halasztották.

Erre az ünnepi alkalomra a község hívein túl mindig sokan érkeznek a szomszéd településekről, legnagyobb létszámban Tótiból, a micskei plébánia filiájából, valamint Margittáról. Idén szépszámú csoport érkezett Papfalváról, valamint a plébános korábbi szolgálati helyeiről: Éradonyból, Érkeserűből, Tarcsáról és Tasnádszántóról. A házigazda őket külön, kiemelt tisztelettel köszöntötte. Az ünneplőket megtisztelte jelenlétével Barabás Attila református lelkipásztor, valamint az iskola igazgatói is. Mély tisztelettel köszöntötte Mihály Balázs plébános a főcelebránst, Fodor József általános helynököt, és azokat a paptestvéreit, akik eljöttek együtt imádkozni az ünnepi szentmisén.

A főcelebráns beszédének bevezető részében köszönetet mondott a meghívásért, melynek, mint mondta, idén is örömmel tett eleget. Ez az ünnep különösen kedves számára, hiszen Jézus Szentséges Szívének szeretetéről szól. Arról a szerető szívről, mely mindenkit befogad, és mindenkinek juttat önzetlen szeretetet, emelte ki. Prédikációja a továbbiakban is Jézus szívéről, a szeretetről szólt. A házigazda kérésére a református lelkipásztor is elmondta ünnepi gondolatait. Felsorolta, hogy az evangéliumokban mit mond Jézus az emberi szívről.

A helyi plébános köszönetet mondott az igehirdetésért, a főcelebránsnak pedig egy jelképes ajándékot is átnyújtott, mely emlékezteti majd a micskei ünnepi alkalomra. A házigazda, mint minden más alkalommal, most is elvégezte az énekszolgálatot orgonakísérettel, a tőle megszokott igen magas színvonalon. Az igehirdetés után a hívek körmenetben háromszor kerülték meg a templomot. Elől vitték a keresztet, majd a papság, őket a házigazda követte az oltáriszentséggel, utána pedig a hívek haladtak. A körmenet után visszamentek a templomba, ahol záróénekként a pápai és a magyar Himnuszt énekelték az ünneplők.

A szentmise végén, a vendégeket szerény szeretetvendégségre hívták meg a templomkertbe.

Forrás: erdon.ro