A Szent László menedékház kápolnájának búcsúünnepe

A nagyváradi Szent László-menedékház kápolnájának búcsúünnepét tartották szombaton, 2021. június 26-án. A káplnában évente egyszer, védőszentjének ünnepén mutatnak be szentmisét.

A hajlék felszentelésének 120. évfordulóját a koronavírus-járvány miatt tavaly nem tudták megünnepelni, ezért a megszokottnál talán még nagyobb örömmel gyűltek össze a hívek, hogy imádságaikkal megszólítsák a mindenható Istent, és hálát adjanak neki azért, hogy az idén ezt lehetővé tette.

A szentmisét bemutató Szabó Ervin váradolaszi plébános prédikációjában felidézte, hogy az elmúlt rendszerben raktárként használták a kápolnát. Ahogyan akkoriban tele volt rozoga padokkal, úgy most a jelenlevők is elhozták “összetört” szívüket, lelküket, kérve a Jóistent, hogy “javítsa meg”. Ő segítsen abban, hogy egymásnak jó testvérei legyenek, s a legfőbb parancsolatot, a szeretet parancsát meg tudják valósítani – fogalmazott a szónok, majd hozzátette: mindnyájan tapasztalhatjuk, hogy Szent László értünk közbenjár, oltalmaz és védelmez bennünket, hiszen bár a Kárpát-medencében mostanában nagy viharok tombolnak, a szélsőséges időjárás minket általában elkerül. Sokatmondó ugyanakkor a szent királynak a menedékházban található szobra: előre tekint, illetve egy kicsit srégen felfelé is, mintegy vigasztal minket, mintha azt mondaná: ne legyünk pesszimisták, hanem inkább az égre emeljük a tekintetünket, bizakodjunk, mert van jövőnk. Azt is kiemelte ezután a lelkipásztor, hogy a szeretet gyógyító erővel bír, egy közelmúltbeli személyes élményével illusztrálva ezt. “Úgy maradunk meg itt Nagyváradon, ha összefogunk, a másikban a testvért látjuk, s együtt tudunk örülni” – nyomatékosította.

A kántori szolgálatot Mosoni Erika látta el, a perselyadományokkal a Szent Angéla-ház gyermekeinek nyaraltatását támogatják.

Forrás: Bihari Napló / Fotó: Ciucur Losonczi Antonius