A bérmálás szentségének kiszolgáltatása Margittán

Kiemelkedő ünnep volt a margittai egyházközségben vasárnap, 2021. július 4-én, hiszen Böcskei László megyés püspök 35 fiatalnak szolgáltatta ki a bérmálás szentségét.

Az ünnepi szentmise délelőtt 10 órakor kezdődött az Árpád házi Szent Margit templomban. A bérmálási szentmise volt a megkoronázása a több mint két éven át tartó felkészülésnek, amelyet Tóth Attila Levente plébános és Nyirő Szabolcs hitoktató végzett.

 

A fiatalok napja korábban kezdődött, mivel az egyházmegye főpásztora, a szentmise előtt találkozott velük: beszélgettek a felkészülésről, Szentlélek szerepéről az életünkben, a bérmálkozás misztériumáról és a szertartás menetéről.

A szentmise elején Tóth Attila Levente plébános köszöntötte a főpásztort, kiemelte, hogy a megyés püspök most templomot épít Margittán, “ember-templomot”, a 35 fiatal pedig legyen az egyház építő köve.

Ugyancsak a főpásztort köszöntötte Veres László, az egyháztanács elnöke, aki örömét fejezte ki az irát, hogy jelenlétével a megyés püspök megerősíti az egyházközség hitét. Kifejezte, hogy ez az ünnep valódi pünkösd legyen a fiatalok számára.

 

Homíliájában a megyés püspök a következőképpen bíztatta a jelölteket: tegyük lehetővé, hogy a Szentlélek kiteljesítse életünket, de nemcsak a most bérmálkozók számára, hanem minden hívő számára. Engedjük, hogy a Szentlélek megvilágosítsa életünket. Próbáljunk meg közeledni Jézus felé, mert ma is utat mutat nekünk, így megtaláljuk a helyes utat, hogy elmondhatjuk, helyben vagyunk. Az evangéliumból 3 dolgot emelt ki a főpásztor: Jézus hazalátogatott Názáretbe. Nekünk is fel kell fedeznünk saját magunkat. Egy világ ölel át minket. Sok minden történik miattunk és általunk. A templom is egy otthon, ahova sok minden köt. A bérmálás is arról szól, hogy hazamegyek, része vagyok annak a világnak, ahova Isten helyezett. Jézus tanítani kezdett a zsinagógában. Sokan megbotránkoztak azokon, amiket a zsinagógában mondott. Jézus felvállalta a feladatát a saját közösségében is, nekünk is fel kell vállalnunk a feladatunkat. A bérmálás által a Szentlélek felken és megerősít minket, hogy hitünk szerint éljünk. Az emberek megkérdőjelezik, amit Jézus mond. Isten akarata szerint kell cselekednünk, a keresztény élet nem egy kellemes séta. Tanúskodnunk kell Isten szeretetéről, akár kellemetlen helyzetekben is. A szentbeszéd után következett a bérmálás szentségének kiszolgáltatása.

A szentmise végén Böcskei László püspök és Tóth Attila Levente plébános is megköszönte a kórus szolgálatát, amely nagyban emelte a szentmise ünnepélyességét.